Kapitel 9

9:1

Du kommer in i en naturhamn. Där ligger det tre andra båtar enligt skissen. Var är det mest lämpligt att förtöja?

Välj plats, motivera ditt val och beskriv din manöver.

9:1 Svar

I naturhamn försöker man undvika att ligga tätt intill en främmande båt - därför väljer jag inte 1 eller 2. 4 ligger för långt ut och för öppet. 3 verkar ok. Jag går försiktigt fram med förgasten på utkik föröver. Ankaret akteröver är klart att fällas. Först kontrollerar jag djupet där jag tänkt lägga till. Om det verkar ok, så backar jag ut igen, fäller ankaret tillräckligt långt ut och går sakta framåt till klippan. Förgasten klättrar ned på uthängd stävstege. Hoppa inte. Samtidigt håller jag an med ankarlinan. Vi förtöjer i land i något lämpligt träd eller med bergskilar, som slås ned i någon bra skreva. Överskjutande del av förtöjningslinorna tar jag ombord. Vid kojningsdags drar jag oss ut en bit från land.

9:2

Du kommer i motorbåt och möter en segelbåt i en trång farled. Segelbåten kryssar genom sundet. Du har vinden i nacken.

Hur blir din  manöver?

9:2 Svar

Segelbåten har motvind och kryssar. Han måste strax slå (gå över stag, vända genom vind), troligtvis före pricken. Du bör alltså sakta in, gira babord och gå akter om segelbåten. Även om du kör motorbåt, bör du veta hur en segelbåt manövrerar för att på så sätt undvika kollision.

9:3

Du kryssar med en segelbåt i ett smalt sund - här mellan Dalarö och Korsholmen. Vinden är frisk NO, det råder också en sydvästlig ström, som du ser på lutningen av pricken vid fyren. För att lättare hålla kursen tar du ett styrmärke mot ett av husen på Dalarösidan.

Kommer du igenom sundet på detta sätt?

9:3 Svar

Nej, troligtvis inte. Strömmen för dig sydvart. Bibehåller du huset som styrmärke, kommer du styra alltmer upp i vind, farten går ned och du tappar vind och dejsar alltmer sydvart. Här gäller det att bibehålla kursen med vinden in i samma riktning och ha bästa fart för att komma igenom.

9:4 a)

Vad gör du för manöver om någon i din besättning ramlar överbord om du seglar?

9:4 a) Svar

Finns det navigator ombord, tryck på MOB-knappen (man överbord knappen), avdela samtidigt en person som bara håller utkik på personen i sjön.

Vänd snabbaste vägen tillbaka och gå upp mot den nödställde. Seglar du kan detta göras antingen genom att gippa eller segla runt i en åtta. Släng livbojen när du säkert vet att den når fram. Ta helst den nödställde i lä, släng "Hansalinan", som den nödställde sätter fast runt handleden. Stäng av motorn så att den nödställde inte skadas av någon roterande propeller. Ta sedan ombord personen på ett i förväg genomtänkt och förberett sätt som passar just din båt. Alla ombord skall kunna göra denna manöver. Det kan ju vara du som drullar i sjön!

9:4 b)

Vad gör du för manöver om någon i din besättning ramlar överbord om du kör motorbåt?

9:4 b) Svar

Finns det navigator ombord, tryck på MOB-knappen (man överbord knappen), avdela samtidigt en person som bara håller utkik på personen i sjön.

Vänd snabbaste vägen tillbaka och gå upp mot den nödställde. Kasta livbojen när du säkert vet att den når fram. Ta helst den nödställde i lä, kasta "Hansalinan", som den nödställde sätter fast runt handleden. Stäng av motorn så att den nödställde inte skadas av någon roterande propeller. Ta sedan ombord personen på ett i förväg genomtänkt och förberett sätt som passar just din båt. Alla ombord skall kunna göra denna manöver. Det kan ju vara du som drullar i sjön!

9 Arbetsblad

Fråga   1 - 18: Vem väjer?

Fråga 19 - 27: Vad betyder signalerna?

9 Arbetsblad Svar

Svar på frågorna till Arbetsblad 11

1) A    2) A    3) B    4) Bägge girar SB    5) B     6) A     7) B     8) A     9) A     10) B

11) A     12) A     13) B     14) B     15) Bägge girar SB     16) A     17) B     

18) B (Du kan inte avgöra om han seglar för BB eller SB halsar).


19) Fartyg till ankars.

20) Ej manöverfärdigt fartyg.

21) Fartyg på grund.

22) Min propeller arbetar för back.

23) Jag girar babord.

24) Jag avser att köra om på din SB-sida. OK (klarsignal från upphunnet fartyg).

25) Ej manöverfärdigt fartyg, fartyg med begränsad manöverförmåga, fartyg hämmat av sitt djupgående, segelfartyg, fiskebåt, bogserare.

26) Maskindrivet fartyg på väg som ej gör fart genom vattnet.

27) Maskindrivet fartyg på väg som gör fart genom vattnet.