Kapitel 1

1:1 a)

I vilken skala är övningssjökort:
616 (ostkusten, Dalarökortet)?
931 (västkusten, Marstrand - Göteborg)?

1:1 a) Svar

1:50 000

1:1 b)

I vilken skala är övningssjökort:
6163 (baksidan på 616, Dalarökortet)?
9313 (baksidan på 931, Marstrand - Göteborg)

1:1 b) Svar

1:25 000

1:2 a)

I en navigator avläses skalan med hjälp av ett streck som anger längden i sjömil eller meter.
Hur långt är det mellan hamnpirarna från Helsingborg till Helsingör? Mät utmed blå linje.

 

 

1:2 a) Svar

Cirka 2,3 sjömil. Se skalan i sjömil i bildens nederkant.

1:2 

b) Hydrographica ger ut sjökort över många skärgårdsområden på både väst- och ostkusten. Vad är fördelen med dessa kort?

c) I vilken skala är de flesta av Hydrographicas sjökort gjorda i?

1:2 Svar

b) Nyproducerade sjökort med bra kartografi och nygjorda sjömätningar. Hydrographicas sjökort är näst intill ett måste för säker navigering i många ytterskärgårdar.

c) I skala 1:10 000.

1:3

Vad skiljer ett rasterkort från ett vektorkort?

1:3 Svar

Rasterkort är uppbyggt av punkter och ser ut som ett papperssjökort. Vektorkort består av dragna linjer. Information lagras i olika lager.

 

Alla fyra bilder är från samma ställe. De två första är rasterkort...Rasterkort:
Ett rasterkort består av punkter och ser ut som ett papperssjökort. Finns att köpa till navigatorer, PC, surfplattor och Smartphones.

Rasterkort inzoom:
Sydudden på ön är kraftigt inzoomad. Punkterna framträder.


och de två följande är vektorkort.

Vektorkort:
Vektorkortet består av dragna linjer. Ett vektorkort kan lagra information i olika lager som kan anpassas. Till exempel kan man plocka bort fyrsektorer dagtid.


Vektorkort inzoomat:
Samma sydudde inzoomad i vektorkortet. Linjerna framträder.

1:4 a)

När utgavs 616 / 931 första gången?

 

1:4 a) Svar

616 år 1984,   931 år 1956

1:4 b)

När trycktes den senaste upplagan?

1:4 b) Svar

Se sjökortets nedre vänstra hörn. Observera att denna bild skiljer sig från ditt sjökort. Denna bild är från ett annat sjökort från 5 februari 2010.

1:5

Var kan man i sjökort 616 (Dalarökortet) / 931 (Marstrandskortet) hitta en meterskala?

 

1:5 Svar

Utmed sjökortens latitudskala, på vänstra eller högra i sidan i sjökortet, finns en inlagd meterskala. Se också sjökortets övre kant som kallas för Sjökortshuvudet.

I praktiken har man liten nytta av meterskalan eftersom man inte talar om meter och kilometer på sjön. Det är sjömil (en sjömil = 1 852 meter) eller kabellängder (1/10-dels sjömil = 185 meter) som gäller.

1:6 a)

Det finns olika fabrikat av digitala sjökort. Vilka är vanliga till navigatorer?

(den här frågan kommer troligtvis inte på Förarintygsprovet, men för dig som ska köpa navigator är det bra att känna till de olika fabrikaten).

1:6 a) Svar

BlueChart (Garmins eget sjökort), C-Map, Navionics och Hydrographicas sjökort över många ytterskärgårdar.

1:6 b)

Kartografin (sjökortets avbildning av verkligheten i fråga om kustlinjer, öar, kobbar och grundflak) kan skilja sig åt mellan olika sjökortsfabrikat. Kan du ge exempel på detta?

Bilden visar del av Sveriges sydkust. Här skiljer det cirka 45 meter mellan verkligheten och sjökortet när det gäller strandlinjen. Sjöfartsverket har ett samarbete med Lantmäteriet som heter "Nationell strandlinje" och justeringar sker löpande. Se i svaret på frågan beträffande digitala sjökort.

 

1:6 b) Svar

Bilden visar ett exempel där det digitala sjökortet tillverkades efter bland annat Google Earth. Bilderna blev ibland svårttolkade för de som producerade sjökorten och det hände att båtar, som blivit fotograferade från satellit, noteras som ett grund eller en kobbe. Titta på bilden nedan. Den markerade ön finns inte i verkligheten. Sjökort är från 2011. Har du äldre sjökort i din navigator bör du absolut uppdatera dem.

 

 

Bilden är från Roslagen, öster om Fejan. Pilen pekar på ön som inte finns. Tyvärr är det så att man aldrig kan lita på sjökort till 100 %.

 

Hydrographica tillverkar nyproducerade sjökort över många skärgårdsområden. Sjökortsbilden nedan är från boken Genvägar i Stockholms skärgård. De har varit på plats och gjort sjömätningar och deras sjökortsbild stämmer betydligt bättre med verkligheten.

 

 

Studerar du de båda bilderna noggrant är det lätt att hitta fler skillnader mellan de båda sjökorten. I Sjöfartsverkets sjökort finns inte heller någon ö som i översta bilden. I Sverige håller strandlinjer och öars positioner betydligt högre klass numera än för 5 till 10 år sedan. Men var alltid uppmärksam på att verkligen stämmer sällan eller aldrig exakt med sjökortsbilden.

 

 

1:7

I båda dessa sjökortsbilder finns en grön bred linje. Vad betyder den och vad ska vi ha gjort innan den passeras?


Sjökort 616, ostkusten

Klicka på bilden så öppnas den i ett nytt fönster.


Sjökort 931, västkusten

Klicka på bilden så öppnas den i ett nytt fönster.

1:7 Svar

Innanför den gröna linjen ska ett sjökort med större skala användas. När linjen passeras finns det endast begränsat med sjökortsinformation i aktuellt sjökort. Det märks om du tittar noga. Det är vita fält utan sjömärken och många grund saknas. Plocka fram nästa sjökort, i skala 1:25 000 (i ditt övningssjökortet finns det på baksidan) som heter 6163 respektive 9313 (9321). Se också förklaring överst i kanten på ditt övningssjökort.

1:8

Studera bifogat sjökortsavdrag och ange vad inringade symboler betyder.


Sjökort - ostkusten

Klicka på bilden så öppnas den i ett nytt fönster.


Sjökort - västkusten

Klicka på bilden så öppnas den i ett nytt fönster.

Sjökort - ostkusten

Svar till övningsuppgift 1:8, ostkustkort 6163
1. Fjärdhällans fyrljus är 7,7 meter över havet. Fyrbyggnadens färger är vit och svart.
2. Gränslinje för nästa sjökort som är nr. 6145 i skala 1:25 000. Röda gränslinjer anger skala i 1:25 000 (linjen ska vara röd, feltryck i sjökortet).
3. Synliga stenar.
4. Högst 5 knops fart i kanalen.
5. Kanalens djup är 1,2 meter.
6. Brons segelfria höjd är 3 meter.
7. Gästhamn.
8. Bryggor.
9. Mörkblå färg = noll till tre meters djup. Området är ofullständigt sjömätt.
10. Ljusblå färg = tre till sex meters djup. Området är sjömätt.
11. Vit färg anger ett djup av sex meter eller mera.
12. S = sandbotten. 18 meter djupt.
13. Tätbebyggelse med kyrka.
14. Rörledning som ligger på botten. Ankring förbjuden.
15. Undervattensstenar. De ligger på högst två meters djup i svenska sjökort.
16. Hus.
17. Svart gul svart. Ostprick. Står ost om grund. Kapitel 4.
18. Gul svart gul. Västprick. Står väst om grund. Kapitel 4.
19. Farled. Var tidigare heldragen linje.
20. Grönt sidomärke. Kapitel 4.
21. Röd farledsboj.
22. Fyr. Kallas också för ledfyr. Står i farleden. Kapitel 13.
23. Cy = clay. Anger att det är lera på botten.
24. Grön farledsboj. Kapitel 4.
25. Fågelskyddsområde. Förbud att färdas eller vistas innanför grönt område från 1 april till 15 juli.
26. Kraftledning med 8 meters segelfri höjd. Djupet i sundet är 1,6 meter.
27. Visar farledens huvudriktning. Kapitel 4.
28. Rött sidomärke. Kapitel 4.
29. Ett vrak.
30. Fast sjömärke med fasadbelysning. Kallas också för kummel eller stång.
31. Kraftkabel. Kablar ligger på botten. Ledningar hänger i luften.
32. Förbud att ankra, fiska eller dyka inom området.
33. Bränning. Grund vid vattenytan.
34. Fast sjömärke med radarreflektor. Kumlet ger bra eko på radarskärm.

 

Sjökort - västkusten

Svar fråga 1:8, symboler och förkortningar sjökort 931, västkusten.
1. Farled. Tidigare var det heldragna linjer.
2. Västprick. Står väst om grund. Gul, svart, gul. Kapitel 4.
3. Grönt sidomärke. Kapitel 4.
4. Ankringsplats för större fartyg.
5. Visar farledens huvudriktning. Kapitel 4.
6. Kraftkabel på botten. Kraftledningar hänger i luften.
7. Grön linje. Nästa sjökort börjar, här nummer 932 i skala 1:50 000.
8. Torn.
9. Gästhamn.
10. Bebyggt område (den grå skuggan).
11. Fast bro. Bredd 6 meter, segelfri höjd 1,8 meter.
12. Fast sjömärke. Kallas också för kummel, stång, tavla eller båk.
13. Grön linje, sjökort i bättre skala ska användas.
14. Fartbegränsning 5 knop i Albrektsunds kanal.
15. Strandlinje. Mörkblått 0 – 3 meters djup. Ofullständigt sjömätt.
16. Ljusblått 3 – 6 meters djup.
17. Vitt djupare än 6 meter.
18. Fast sjömärke. Se också nr. 12. Finns ej i upplaga 24 september 2012.
19. Rött sidomärke. Kapitel 4.
20. Synliga stenar mellan kobbarna.
21. Cy = clay = lera. 36 meter djupt.
22. Undervattenssten. 3,2 meter djupt.
23. 8,6 meter. Parentes = angivet djup är bredvid djupsiffrorna.
24. Bränning. Grund nära vattenytan.
25. Undervattenssten. Grundare än 2 meter.
26. Vrak.
27. Fågelskyddsområde. Grön förbudslinje. Se datum för förbud.
28. Sälskyddsområde. Grön förbudslinje. Se datum för förbud.
29. Fyr.
30. Grönt sidomärke med topptecken. Kapitel 4.
31. Sydprick. Gul och svart. Kapitel 4.
32. Röd linje. Gräns för nytt sjökort i skala 1:25 000. Här nr 9321.