Kapitel 3

3:1

Studera kompassrosen i ditt övningssjökort. Hur stor är missvisningen 2021?

Bilden nedan visar kompassrosen i sjökort 414 utanför Luleå. Motsvarande kompassros finns i övningssjökorten 616 och 931.

3:1 Svar

Sjökort 616: Upplaga 28 augusti 2020: 6,7 grader ostlig. (Upplaga 24 sept 2012: 5,2 grader ostlig)

Sjökort 931: Upplaga 27 augusti 2020: 3,6 grader ostlig (3,0 grader + 0,1 grad/år i 6 år).

Upplaga 24 sept 2012: 3,1 grad. (2,0 + 0,1 grad i 11 år)

3:2

Ändras missvisningens storlek år från år?

3:2 Svar

Ja, med ca 0,1 per år på västkusten, sjökort 931 och 0,2 grader på ostkusten, sjökort 616.

3:3

Blir missvisningen större eller mindre om du girar mot norr?

3:3 Svar

Nej den ändrar sig inte inom ett geografiskt begränsat område

3:4

Varför är det olika deviation på olika kurser?

3:4 Svar

Det beror på att de magnetiska kraftfälten ombord på båten, som påverkar kompassen, får en annan vinkel i förhållande till kompassnålen då du ändrar kurs.

3:5

"På min gamla båt hade jag en bra deviationstabell till min kompass. På min nya båt monterade jag in den gamla kompassen. Men då jag använde deviationstabellen, som hörde till kompassen, kom jag alldeles fel. Varför?"

3:5 Svar

Deviationstabellen är gjord för en specifik kompass där den sitter då. Så fort den flyttas måste man göra en ny deviationstabell.

3:6 a)


Ligger du styrbord eller babord om enslinjen?

3:6 a) Svar

Styrbord.

3:6 b)


Ska du gira styrbord eller babord för att komma in i den här enslinjen?

3:6 b) Svar

Gira babord.

 

Sjökort 616/6163 för frågorna 3:7 till 3:12. Sjökort 931/9313 frågor 3:13-16.

 

3:7 a)

Gör den här frågan i två moment. Först gör du en uppskattning av kurserna som du ser på sjökortsbilden nedan. Exempel: Från C till Älvsnabben går det västerut. Kursen är inte rakt västerut 270° utan den går något åt sydvart.  "Väst syd väst" och cirka 260° är ett helt okey svar. Fortsätt nu med de andra pilarna.

 

I moment två letar du upp motsvarande fyrar och farledsprick i sjökort 616 och tar ut kurserna med transportör och linjal. Jämför sedan med facit.

 

 

 

3:7 a) Svar

Moment 1 och 2:

Från C till Älvsnabben, VSV ≈ 260°. Rättvisande kurs K = 261°.

Från Älvsnabben till Söderhäll, NO ≈ 45°. K = 42°.

Från Söderhäll till Mysingeholms fyr, SSO ≈ 160°. K = 145°

Från Mysingeholms fyr till Mysingeholms grund (farledspricken), SV ≈ 225°. K = 217°

Från Mysingeholms grund till C, OSO ≈ 120°. K = 107°.

3:7 b)

Ta ut kursen och mät distansen från Mysingeholms grund, pricken för 0,6 meters grundet (0.7 m i sjökort från 2012) till fyren Långgarn.

 

'

 

Mysingeholms grund är utmärkt med ett grönt sidomärke. Till vänster om pricken syns öppningen mot Gåsstensfjärden norr om Utö.

3:7 b) Svar

019° - 5 sjömil.

3:7 c)

Ta ut kursen och mät distansen från Mysingeholms grund (pricken för 0.7 m grundet) till Skomakarskär.

3:7 c) Svar

142° - 2 M.

3:7 d)

Ta ut kursen och mät distansen från Mysingeholms grund, pricken för 0.6 m grundet (0,7meter i sjökort från 2012) till Tobaksholmen.

3:7 d) Svar

313° - 1,5 M.

3:8 a)

Om du från latitud N 58° 57, 50´  longitud E 018° 42, 90´ styr kurs 235° i 5,9 M, vad är djupet där du hamnar?

3:8 a) Svar

13,6 meter, Ålandsbredan (13,0 i äldre sjökort).

3:8 b)

Om du från latitud N 58° 57, 50´ longitud E 018° 42, 90´ styr kurs 235° i 5,9 sjömil, vad blir då latitud och longitud för denna plats?

3:8 b) Svar

Lat. N 58° 54, 10´ long. E 018° 33, 50´.

3:9

Sök rättvisande kurs från Lat N 58° 57, 50´ Long E 018° 42, 90´ till ostpricken Borgsbredan?

3:9 Svar

255°.

3:10

Från Lågland (Lat N 58° 51, 70´ Long E 018° 16, 20´) kryssar du i ostlig vind och i dålig sikt. Vid varje krysslag nollställer du trippmätaren på loggen och lägger ut kursen i sjökortet (=död räkning - kommer från engelskan deduced - (antagen) reckoning, förkortat ded reck, som blev död räkning på svenska) Var är du efter sista slaget? Först kurs 045° i 2 sjömil sedan 135° i 1 sjömil och slutligen 045° i 2,8 sjömil.

3:10 Svar

Invid Storskärbådan. Nu måste du slå utåt.

3:11

Vilka är de rättvisande kurserna i ledavsnitten från tvärs den gröna bojen Fl(2) 6 sek NO fyren Kycklingen till tvärs fyren Genböte?

3:11 Svar

067°, 045°, 003°

3.12

Du går med Mysingeholms tavla ens tavlan på Björkö. Din kompass visar 037°. Hur mycket fel visar kompassen? Räkna med 7° ostlig missvisning.

3:12 Svar

K= 046° Om kompassen visar 037° så är totalfelet 9°. Eftersom missvisningen angavs till +7° så blir deviationen +2°.

K= 046° - 7° = Km 039°, d= Km - Kk = 039° - 037° = + 2°.

 

Sjökort 931/9313, Västkusten

 

3:13 a)

Gör den här frågan i två moment. Först gör du en uppskattning av kurserna som du ser på sjökortsbilden nedan. Exempel: Från B till Nord-Kråkan går det mot SSO (syd syd ost). Uppskattad kurs på cirka 140° är ett helt okey svar. Fortsätt nu med de andra pilarna.

 

I moment två letar du upp motsvarande fyrar och fasta sjömärke i sjökort 931 (NV-hörnet) och tar ut kurserna med transportör och linjal. Jämför sedan med facit.

 

 

 

3:13 a) Svar

Moment 1 och 2:

Från B till Nord-Kråkan, SO ≈ 140°. Rättvisande kurs K = 147°.

Från Nord-Kråkan till Skallen, NO ≈ 45°. K = 38°.

Från Skallen till Pater Noster, V ≈ 280°. K = 276°.

Från Pater Noster till Hätteberget, S ≈ 190°. K = 187°.

Från Hätteberget till B, ONO  ≈ 60°. K = 63°.

3:13 b)

Ta ut kurser och distanser från Gäveskär, sjökort 9313, till Dynholmens fasta sjömärken, No 4.

 

3:13 b) Svar

K=222° dist.=0,35 M

 

 

Dynholmens fasta sjömärke No 4.

 

3:13 c)

Ta ut kurser och distanser från Gäveskär, sjökort 9313, till Vasskärsgrund. Fyren Vasskärsgrund är den röda punkten till vänster om Böttö. Bilden är tagen från SV. Se sjökortet.

 

 

3:13 c) Svar

K=253° dist.=1,6 sjömil.

3:13 d)

Ta ut kurser och distanser från Gäveskär, sjökort 9313, till Stora Varholmens fyr

3:13 d) Svar

K=312 dist.=3,0 M

3:13 e)

Ta ut kurser och distanser från Gäveskär, sjökort 9313, till Bocken fasta sjömärke (vänster i bild). Till höger skymtar ostbojen.

 

3:13 e) Svar

K=15 dist.=0,87 M

3:13 f)

Bilden visar två fasta sjömärken som står på ön Fotö. Bilden är tagen från södra hamnen på Hönö och söderut. På sjökortsbilden (sjökort 931) nedan finns de båda tornen inte med, se vid pilen. Varför är det så?

 Foto Mikael Berggren, Göteborg.

 

 

3:13 f) Svar

Området ligger innanför den gröna breda linjen som betyder "inom detta område finns det sjökort i bättre skala som ska användas." Här gäller alltså sjökort nr. 9313 i skala 1:25 000. Se sjökortet nedan som är från 9313. De fasta sjömärkerna finns på Fotös nordvästra hörn, Tå udde.

Bilden i frågan är från sjökort 931. Köper du Båtsportkort är både sjökort 931 och 9313 med.

 

3:14

Om du från position N 57° 45, 80´ E 011° 26, 30´ styr K=16° i 25 minuter i 12 knop. Var hamnar du då? Ange din position i latitud och longitud.

3:14 Svar

N 57° 50, 60  E 011° 28, 80´ (12 x 25/60 =5M)

3:15

Från Vanguards grund kryssar du mot NV. Var befinner du dig enligt död räkning* efter följande slag? 

 

1) K= 290°, logg 153,7 M. Loggen står på 152,3 sjömil vid bojen.
2) K= 020°, logg 155,0 M
3) K= 290°, logg 158,6 M

 

Vid varje krysslag nollställer du trippmätaren på loggen och lägger ut kursen i sjökortet.

Var är du efter sista slaget? Först kurs 290° i 0,4 sjömil sedan 020° i 1,3 sjömil och slutligen 290° i 3,6 sjömil.

 

*död räkning - kommer från engelskan deduced - (antagen) reckoning, förkortat ded reck, som blev död räkning på svenska.

 

 

3:15 Svar

Lat N 57° 34, 70´ Long E 011° 31, 80´

3:16 a)

Vilken kurs får du från Hätteberget till inloppet mellan Rörö och Hyppeln?

 

Det är inte lätt att se infarten när man angör kusten. Så här ser det ut när man närmar sig. Kan du identifiera kobben Enskär, som ligger vid inloppet, på bilden?

 

 

3:16 a) Svar

K = 140 grader. Enskär är svarta kobben till höger i bild.

3:16 b)

När man kommer från havet och angör kusten mellan Rörö och Hyppeln har man på kvällen hjälp av en enslinje. Dagtid syns den inte förrän man är relativt nära.

 

Vilken kurs är det i enslinjen? Se sjökortet och linjen för ensen och symbolen. Det står 2 F R och symbolen för enslinje, ≠ .

 

 

I bildens mitt syns tre master. Den vänstra hör till enslinjen, de två andra har inget med den att göra.

 

När vi kommer närmare ser det ut så här. Den gula tavlan är den nedre enstavlan. På kvällen lyser två fasta röda lampor.

 Vi ligger här babord i enslinjen.

 

3:16 b) Svar

K = 98°.

3:17

Att beräkna deviationen på olika kurser hör egentligen till Kustskepparen, men samtidigt står det i bestämmelserna för Förarintyget att du skall kunna utföra en kurskontroll i en enslinje. Kan du detta, kan du också enkelt beräkna din deviation enligt formeln:

deviation = Km - Kk. Se sid 39ff i kursboken Fritidsskepparen.

Alltså: Du har i sjökortet funnit några lämpliga enslinjer (enslinje; se sid 60 i Fritidsskepparen), i vilka du kan kolla din kompass och på så sätt få veta hur stor deviationen är på aktuell kurs. Räkna med 3 graders ostligt missvisning.

Enslinje 1:

K = 005°, Kk är då = 002°. Uträkning:

K = 005°
m = - (+)003°
Km 002°
d = ?°
Kk = 002°. Deviationen blir här noll grader. Km - Kk = 0. Fortsätt på samma sätt med uppgifterna nedan.


2. K = 094°, Kk = 85°.
3. K = 186°, Kk = 180°.
4. K = 275°, Kk = 278°.

Sätt gärna in värdena för deviationen i tabellen nedan.

Deviationstabell

3:17 Svar

I enslinje 1 får du d = 0,
i enslinje 2 blir d = +6,
i enslinje 3 blir d = +3,
i enslinje 4 blir d = -6