Kapitel 14

Enslinje och bäring, sjökort 61 övre halvan.

14:1

Från Ekerö på Åland går en heldragen enslinje i SV riktning. Den slutar med djupsiffran 8,0 meter som anger största djup i enslinjen för ett fartyg. Du går mot land och pejlar Gisslan i Bm 252° på din babordssida. Ange din position i latitud och longitud. Missvisning ost 6°.

 

14:1 Svar

N 60°10´40  E019°26´20. Rätta Bm 252° för missvisning +6°. B = 258°.

 

Krysspejling, sjökort 61 nedre halvan.

14:2

Du pejlar på NO kurs Gunnarstenarna i B= 327° och Yttre Karvasens fasta sjömärke i B= 250°. Missvisning 6° ostlig.

a) Vad blir din bäring till Landsorts bredgrunds fyr? Fyren står ute i vattnet syd om ön Öja.

b) Vad är din position?

 

14:2 Svar

Ingen rättning av bäringarna, du såg dem i B och inte Bm.

a) Du ser Landsorts fyr nästan rakt i väster, B = 266°.

b) N58° 44´30  E 018°06´00

 

 

Sjökort 93, nedre halvan.

14:3


Du vill bestämma din position, men saknar pejlkompass och därför använder du båtens kompass. Du styr sakta mot respektive pejlobjekt. Först styr du rakt mot mittledsbojen utanför Vinga och då visar kompassen Kk 29°. Du vänder sedan båten mot Trubadurens och styr sakta mot fyren. Din kompass visar Kk 102°. Räkna med missvisning västlig 2°, deviation enligt tabell sid 266 i Fritidsskepparen.

a) Vilken kompasskurs ska du styra från pejlat läge till hamninloppet i Skagen i Danmark?

b) I vilken bäring B pejlar du mittledsbojen Nr 1 A om du haft en snittfart på 6 knop i 3,5 timmar från läget i A?

 

14:3 Svar

a) När du styr mot ett föremål som du samtidigt pejlar måste båtens kompasskurs, Kk, rättas till K innan du lägger ut bäringen B i sjökortet. Bäring och kurs blir här samma sak. Positionen är: N57°36´50  E011°30´60. Kompasskurs 285° mot Skagens hamn.

Rättningar

Vinga mittledsboj:
K = 32° (blir också ditt B)
m = -2°
Km = 34°
d +5° (ur tabell)
Kk 029°

 

Trubaduren:
K = 100° (blir också ditt B)
m = -2°
Km = 102°
d 0°  (ur tabell)
Kk 102°


Kompasskurs
K = 282°
m = -2°
Km 284
d = -1°
Kk 285°

 b) Mittledsbojen Nr 1 A pejlas i B 017°. Du har färdats i 21 sjömil mot Skagens hamn (6 knop i 3 timmar och 30 minuter = 30 minuter/60 = 0,5, dvs. 3,5 x 6 = 21 sjömil).

 

Två pejlingar och utseglad distans. Om du gör rätt på denna fråga har du förstått hur transportören används, hur kurser och bäringar både rättas och läggs ut i sjökortet, hur man räknar fart- tid- och distans samt positionsuttagning och vad riktning är. Troligtvis kommer du aldrig att göra en liknande pejling i verkligheten, men denna uppgift är en bra övning i nautiskt tänk och bestickföring.

14:4

Du styr kompasskurs 341°. I området är missvisningen västlig 2°.
Klockan 11:15 pejlar du Skagens fyr i Bm 279°. Klockan 11:45
pejlar du Skagens fyr igen i Bm 241°. Din fart är 8 knop.

a) Ange din position kl. 11:45.    

Skagens fyr.

b) I vilken riktning ser du nordbojen på din babordssida från positionen i A? 

14:4 Svar

a) Rätta kompasskursen och bäringar. Lägg sedan ut B1 och B2 i sjökortet. Rita in kurslinjen K 337°. På 30 minuter har du färdats 4 sjömil. Sätt av 4 sjömil på kurslinjen. Parallellförflytta B1 utmed kurslinjen i 4 sjömil och låt B1 skära B2. Där är din position på B2.

N57°47´00  E010°47´00

K = 337°
m = -2°
Km = 339°
d = - 2°
Kk = 341°

B = 277°
m = -2°
Bm1 = 279°

B = 239°
m = -2°
Bm2 = 241°


b) Din K = 337°. Bäringen = 239°. Riktningen är 337° - 239° = 98°. Riktning är vinkeln mellan långskeppslinjen och ut till syftföremålet. Se sid 166 i Fritidsskepparen.

 

14:5

Ett fartyg styr K = 005° och pejlar en fyr B 320°. I vilken bäring ska man pejla fyren nästa gång om man vill använda 45/90° pejlingen?

 

14:5 Svar

I bäring 275°.

 

45°/90° pejling, sjökort 93 nedre halvan.

14:6

Måseskär

Det är en lugn dag till havs. Farten är låg och det är lite långsamt ombord. Då kommer du att tänka på 45/90-graders pejlingen som du fick lära dig på en navigationskurs och nu vill du testa den.


Du pejlar Måseskärs fyr i riktning 45° på styrbords sida. Du har Måseskär tvärs efter 45 minuter och då har du färdats i 3 sjömil. Din kompasskurs är 12°. Deviation enligt tabell och missvisning ostlig 2°.

a) Vad är din position?

b) Från läget i A, vad blir din kompasskurs till Hättans fyr (mot NO)?

 

14:6 Svar

a) Du är 3 sjömil från Måseskärs fyr på bäringslinjen 105°. Din kurs är rättad 15°:

K = 15°
m = +2°
Km = 13°
d = +1°
Kk = 12°

Om du går K = 15° och någonting blir tvärs är det 15° + 90° = 105°. Således kan du räkna ut bäringen andra gången och avståndet är lika med sträckan du gått, dvs 3 sjömil. Sträckan mäter du mellan första bäringen som var 60° (K = 15° + riktning 45° = 60°) Position N58°06´40  E011°14´00.

b) Kk 39°.

K = 47°
m = +2°
Km = 45°
d = +6°
Kk = 39°

 

 

Avståndsberäkning och fyrar geografiska lysvidd. Sjökort 93 övre halvan.

14:7

Du styr i K = 90° mot Ursholmens fyr. I vilken bäring kan du se Ramskärs fyr första gången om din ögonhöjd är 2 meter och hur långt från Ursholmens fyr är du då?

14:7 Svar

I bäring 112°, avstånd cirka 11 sjömil från Ursholmen. Din horisontlinje är 1,41 sjömil bort (roten ur 2 meters ögonhöjd). Ramskärs fyrsljus horisontlinje är roten ur 19 meter = 4,36 sjömil, således ditt avstånd till Ramskärs fyr är 2,08 x (1,41 + 4,36 )= 12 sjömil.


Som du säkert noterat fungerar inte denna uppgift i verkligheten eftersom Ramskärs fyr bara syns i 8 sjömil. Se den som ett övningsexempel.

14:8

Du styr mot Ursholmens fyr på kurs 90°. I radar ser du racon från Ramskärs fyr (M = två långa morsetecken) i bäring 140°. Hur långt från Ursholmens fyr är du?

 

14:8 Svar

Cirka 3,7 sjömil.

 

 

Rättning av logg

14:9

Du vill kontrollera din loggs distansräknare. Du går på rak kurs inom ett område där det inte är strömt och du har ingen avdrift. Din navigator visar 8,5 knop och loggen visar 8 knop. Vi utgår från att navigatorn har det rätta värdet.

Vad blir rättelseprocenten för loggen?

 

14:9 Svar

6,25 %.  (8,5 – 8) x 100/8 = 6,25. Loggens fart ska ökas med 6,25 % för att visa rätt.

 

14:10

Du åker snipa och saknar navigator, men den har en äldre logg som visar lite för litet. Du har mätt en sträcka på 8 sjömil. Om loggen har en loggfaktor på 1,04, vad kommer loggen då att visa när du är framme?

 

14:10 Svar

8/1,04 = cirka 7,7 sjömil. För att få rätt värden på avläst logg ska distansen multipliceras med 1,04.