Tryckfelsnisse rättar och ändringar läggs till.

Från 1 januari 2021 finns nya övningssjökort. De nya sjökorten, med år 2020 (årtalet står i nedre vänstra hörnet), är i något mindre format vilket gör att vissa övningsuppgifter i äldre böcker inte går att lösa. Gäller främst böcker märkta 2019 och tidigare. Se nedan vid årgång 2019.

Fjärde upplagan, femte tryckningen 2020.

Sid Placering Text
49 Fig 4:9

Ljuskaraktären på Transportstyrelsens bild är felaktigt ritad i
originalet på sydkardinalerna. Ska se ut så här:

268 Facit

 

2:6 B Ska vara: Fasta sjömärket på Kaskär.

2:6 C Komplettering facit: Ostprick. I de nya övningssjökorten
märkt år 2020 går frågan inte att lösa.

 

 Fjärde upplagan, fjärde tryckningen 2019.  

Sid Placering Text
 

Nytt övningssjökort
med datum 2020

Följande frågor går ett att lösa i nya övningssjökortet:
2:6C, 2:10B, 2:11 A-C, 3:14, 5:9

180 vänstra spalten

 Under rubriken "Räkna ut strömmens kurs och fart", andra
meningen, stryk: Hur vi gör får vi lära oss på Utsjöskepparkursen
(NFB har numera med i kunskapsfordringarna att man ska kunna
räkna på strömmande vattenmassor).

 235  högra spalten

 2:a stycket under "Närmare om tillsyn (TSFS 2018:27)." Ska vara: 
Fritidsfartyg över 24 meter behöver s.k. fartcertifikat, utställda.... 

 

I fjärde upplagan, tredje tryckningen, står det på omslagets nedre högra hörn: "Med nya regler från NFB, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen 2018. Inklusive övningsuppgifter."

Sid Placering Text
79 Fig 6:7 Väderkortet trycks inte längre.
277 Facit 14:2 Rätta Bm 199° m +7°  B 206°

 

 

Fjärde upplagan andra tryckningen (se första bladets insida). I nedre högra hörnet på omslaget står det:

"Med de nya reglerna från NFB 2017. Inklusive övningsuppgifter."

Regeringen beslöt att från 1 februari 2018 ska gränsen för skepp ändras från 12 x 4 meter till längre än 24 meter. Fartyg 24 meter eller kortare kallas båt. Det beslöts också att fritidsbåtar 15 meter eller längre ska registreras i Transportstyrelsens fartygsregister. Kravet på särskiljande namn har slopats. Förändringen berör inte kravet för Kustskepparintyg. Kustskepparintyg krävs om fartyget är minst 12 meter långt och minst 4 meter brett.

Nedan finns justeringar med sidhänvisningar. Här finns en artikel om förandringen *Klicka vidare* 

Sida Placering Text
 146  överst

 Är fartyget ett skepp (över 24 meter) ska det..... 

Ny andra mening: Båtar 15 meter och längre ska också vara
registrerade och då får man ett Nationalitetsbevis utfärdat.

Samma stycke rad 4: Att registrera båtar under 15 meter är
frivilligt...

Sista meningen: Den som är medlem i SXK kan få ett
nationalitetsbevis utfärdat av dem.

 148 Fråga 11:1  Du är skeppare ombord på en fritidsbåt som är.....
 233 Hö spalt 3:e   raden  Skepp är fartyg som är längre än 24 meter oräknat.....
 234 Vä spalt slutet 1:a stycket

 Namn behöver inte längre vara unika namn.

Hö sista stycket Avregistrering. Meningen ska börja:
Registreringspliktiga fartyg ska avregistreras om det....

 234 Hö 2 stycket  Obligatorisk registrering. Registrering är obligatorisk för svenska
 fartyg som är 15 meter eller längre.
 237 Vä 1:a stycket rad 7  

 För att föra en fritidsbåt, ett nöjesfartyg av....   

237 Vä 2:a stycket rad 4

 sin båt under 15 meters längd för transport av gods.....

246 Fråga B 2:4

 Du förvärvar en registrerad fritidsbåt.....

274 Facit 11:1

 stryk: "som också är ett fartyg"

277 Facit 14:2  Rätta Bm 199° m +7°  B 206°
281 Facit B 2:1

 Skepp = Fartyg med längd över 24 meter. Båt = Fartyg med
 längd 24 meter eller kortare.

282 Facit B 2:3

 Ändra början till: Alla båtar som är 15 meter eller längre och
fritidsskepp  längre än 24 meter (undantagna vissa....

282 Facit B 2:4a)

Stryk hela parentesen.

 

 Har du äldre upplaga rekommenderas att köpa en ny bok. Det sker ständiga förändringar och äldre böcker rättas inte längre.