Kapitel 8

8 Att diskutera

Begreppet sjövett omfattar mycket - både skrivna och oskrivna lagar - om säkerhet och om hur man ska uppträda. Att visa gott sjömanskap är i dag nödvändigt för att vi ska kunna trivas och umgås på sjön.

Allt fler skaffar sig båt - det finns idag ca 1,3 milj. fritidsbåtar i Sverige. För att våra kuster och skärgårdar ska förbli som de är, är det också viktigt att vi är rädda om naturen och djuren och inte skräpar ner.

Några Länsstyrelser har infört hänsynsområden. På västkusten är det områdena Getryggen/Sandryggen, Vasholmarna, Grönskären och Yttre Tistlarna. Se not 140 i sjökort 931 (upplaga 24 sept 2012). I Blekinge är det Listerby Skärgård och på ostkusten är Stora Nassa och Huvudskär (sjökort 616, se också not 140 i upplaga 24 sept 2012) hänsynsområden. Inom ett hänsynsområde förväntas vi ta extra hänsyn och visa omtanke mot omgivningen och naturen. Det är ingen lag, men vi förväntas visa respekt och sunt förnuft. Inom området är farten högst 5 knop, vi undviker att göra svallvågor där folk badar eller har båtar förtöjda, vi använder motorn så lite som möjligt och undviker tomgångskörning. Vi kör inte i onödan med jolle som har en utombordsmotor, vi åker inte vattenskidor, vi samtalar i låg ton och spelar inte hög musik. Vi släpper inte heller ut toalettavfall.

Fundera ett tag eller ännu hellre, diskutera med dina kurskamrater och skriv sedan ner vad du tycker är väsentligt vid varje bild på följande sidor.

8 bild 1 - 13

Att diskutera

Fundera ett tag eller ännu hellre, diskutera med dina kurskamrater och skriv sedan ner vad du tycker är väsentligt vid varje bild.
1. Hänsyn
Vad har vi att särskilt iaktta till sjöss?
2. Båten förtöjd
Hur förtöjer vi sjömansmässigt och för storm?
3. Brand ombord
Hur kan vi förebygga detta?
4. Trafikerade leder
Vad har vi att rätta oss efter?
5. God utkik, föraransvar
Vad gäller?
6. Båtens kapacitet
Vad gäller?
7. Båt på grund
Vad gäller?
8. Flaggan
Vad gäller?
9. Fiske
Vad gäller?
10. Hund ombord
Vad gäller?
11. Att elda och grilla
Vad gäller?
12. Nedskräpning
Vad gäller?
13. Finn minst fem fel!
Klicka på bilden så öppnas den i ett nytt fönster.