Kapitel 2

2:1 a)

Ange läget i latitud och longitud för monumentet Älvsnabben?

 

Ladda ned lathunden för sjökort 616 här så är det enklare att hitta i sjökortet. Lathunden finns även i kapitelrubrikerna för kapitel 1 - 3. *Klicka*

 

 

På monumentet Älvsnabben står ett stockankare. Monumentet syns lång väg på Mysingen. Till vänster syns fyren Älvsnabben. Bilden är tagen från norr.

2:1 a) Svar

Latitud N 58° 58, 73´ Longitud E 018° 11, 07´

 

Anm: Positioner skrivs numera på många olika sätt. I huvudsak har vi valt att skriva som ovan eftersom de flesta navigatorer anger en position så (dock ej orden latitud och longitud). Orden latitud och longitud kommer vi inte att skriva för varje gång. Ost skrivs med "E" för east.

 

2:1 b)

 

Ange läget i latitud och longitud för fyren Måsknuv? Måsknuvs fyr är stjärnan längst ned i vänstra hörnet i sjökort 616 (innanför gröna ramen märkt 617. Vad betyder den gröna ramen?).

 

 

Måsknuv från sydost. Notera skorstenarna till höger om fyren. Dessa står norr om Nynäshamn. Se sjökortet.

2:1 b) Svar

Latitud N 58° 51, 43´ Longitud E 018° 00,90´

Anm: Notera att ost skrivs med "E" för east. Navigatorerna gör så.

Gröna ramen: Sjökort 617 tar vid här när du seglar söderut.

2:2 a)

Ange platsen som har följande position: N 59° 00, 18´  E 018° 15,47´

 

2:2 a) Svar

Fyren Mysingsholm.

 

 

Mysingeholms fyr från söder. Notera det fasta sjömärket till höger om fyren.

2:2 b)

Ange platsen som har följande position: N 59° 07, 25´ E 018° 28, 84´

 

2:2 b) Svar

Ornöhuvud fasta sjömärke. Så här ser det ut från sjön, se på klippan till höger:

 

2:2 c)

Ange platsen som har följande position i sjökort 6163:

N 59° 08, 40´ E 018° 26, 35´

 

2:2 c) Svar

Fyren Hummelkläpp.

 

 

Fyren är till höger i bild, alldeles till vänster om segelbåten. Bilden är tagen från ost och Dalarö syns i bakgrunden.

2:2 d)

Ange platsen som har följande position: N 59° 04, 17´  E O18° 20,22´

2:2 d) Svar

Oxpelles grunds fasta sjömärke

2:3

Hur många sjömil är det utmed farleden från tvärs Ornöhuvud till tvärs Måsknuv? Mät i sjökort 616.

 

 

Tvärs är 90 graders vinkel från fartygets långskeppslinje och rakt ut från sidan. I frågan utgår du från en 90 graders vinkel från farleden och mot det fasta sjömärket och fyren. Se även sid 59 fig 5:8.

2:3 Svar

ca 22 Sjömil. Kan skrivas 22 M eller 22 nm (nautiska mil). Mest förekommer termen sjömil eller distansminuter i frågor och svar.

2:4

Hur många sjömil är det från fyren Älvsnabben till Kvarnudden på Nåttarös västsida genom Ryssundet och väst Aspön och nord Knopparna? Välj en väg så att du inte går på grund.

2:4 Svar

ca 8 M. Kan skrivas 8 M eller 8 nm (nautiska mil). Mest förekommer termen sjömil eller distansminuter i frågor och svar.

2:5

Hur många sjömil är det från Huvudskär till Skaten på sydöstra Ornö? Följ utritad telefonkabel.

2:5 Svar

ca 6,5 nm (nautiska mil).

2:6

Mät distansen utmed farleden från tvärs Gålö fyr till tvärs Genböte fyr (kort 6163).

 

 

Gålö fyr från norr.

2:6 Svar

3,5 Sjömil.

2:7

Mät distansen utmed farleden från tvärs Kycklingen om styrbord förbi Jutholmen till tvärs Hummelkläpp.

 

 

Kycklingen om styrbord. Det rödvita huset till vänster är Torrbänkens fyr.

2:7 Svar

3,2 Sjömil.

2:8 a)

Du klockar tiden mellan fyren Gålö och Långgarns fyr. Tiden blir 6 minuter. Vilken fart blir det?

 

 

Långgarns fyr.

2:8 a) Svar

20 knop

2:8 b)

Du klockar tiden mellan fyren Gålö och Långgarns fyr. Om det tog 3 minuter, vilken fart blir det då?

2:8 b) Svar

40 knop

2:8 c)

Du klockar tiden mellan fyren Gålö och Långgarns fyr. Om det tog 12 minuter, vilken fart blir det då?

2:8 c) Svar

10 knop

2:9 a)

Om båten gör 12 knop, hur långt kommer du då på: 1 timme?

2:9 a) Svar

12 Sjömil

2:9 b)

Om båten gör 12 knop, hur långt kommer du då på: 3 timmar?

2:9 b) Svar

36 Sjömil

2:9 c)

Om båten gör 12 knop, hur långt kommer du då på: ½ timme?

2:9 c) Svar

6 Sjömil

2:9 d)

Om båten gör 12 knop, hur långt kommer du då på: 15 minuter?

2:9 d) Svar

3 Sjömil

2:10

"Spottloggen" kan i vissa situationer vara till hjälp när inget annat fungerar. Släpp en blöt papperstuss i fören, mät tiden tills den når aktern. Formeln är "2 x längden i vattenlinjen delat med tiden i sekunder". Man kan också gå nära en prick. Din fördäcksgast säger "hupp" när pricken är tvärs fören. Tills pricken är tvärs din akter tog det 3 sekunder. Avståndet för - akter är 6 meter. Vilken fart gör du?

2:10 Svar

4 knop

(båtens fart 2 x 6 / 3 = 4 knop.  se sid 30)

Se sid 32f.

2:11

Sjömil är benämningen för det nautiska längdmåttet (1852 meter). Hur har man fått fram detta mått?

2:11 Svar

10 000 000

(=avståndet ekvatorn - polen) / (90 x 60) = ca 1 852 meter

2:12 a) Svar

Latitud N 57° 38, 96´  Longitud E 011° 43, 21´

 

Anm: Positioner skrivs numera på många olika sätt. I huvudsak har vi valt att skriva som ovan eftersom de flesta navigatorer anger en position så (dock ej orden latitud och longitud). Orden latitud och longitud kommer vi inte att skriva för varje gång. Ost skrivs med "E" för east.

 

2:12 b)

Ange positionen i latitud och longitud för fyren Gäveskär?

 

2:12 b) Svar

Latitud N 57° 39, 66´ Longitud E 011° 46, 18´

 

2:13 a)

Ange platsen som har följande koordinater: N 57° 46, 50´ E 011° 31, 40´

 

2:13 a) Svar

Fyren Stora Pölsan

 

2:13 b)

Ange platsen som har följande koordinater: N 57° 45, 65´ E 011° 43, 00´

 

2:13 b) Svar

Sidomärket Gallskärsbådan. I bakgrunden syns Stora kalven.

 

2:14 a)

Hur många sjömil är det utmed farleden från Älvsborgsbron till tvärs Skalkorgarna fasta sjömärke?

 

 

Tvärs är 90 graders vinkel från fartygets långskeppslinje och rakt ut från sidan. I frågan utgår du från Älvsborgsbron till 90 graders vinkel från farleden mot Skalkorgarna fasta sjömärke. Se även sid 59 fig 5:8.

 

.

 

Skalkorgarna var tidigare en fyr, men övre delen har kapas av i samband med bygget av nya farleden och endast nedre delen är kvar idag.

 

2:14 a) Svar

4,5 Sjömil. Kan skrivas 4,5 M eller 4,5 nm (nautiska mil). Mest förekommer termen sjömil eller distansminuter i frågor och svar.

2:14 b)

Hur många sjömil är det utmed farleden från tvärs Valö fyr till tvärs Matskär fasta sjömärke (ost om ön Tistlarna)? Följ leden. Tidigare kallade man Matskärs fasta sjömärke för kummel.

Tvärs är 90 graders vinkel från fartygets långskeppslinje och rakt ut från sidan. I frågan utgår du från en 90 graders vinkel från farleden och mot fyren Valö respektive Matskär. Se även sid 59 fig 5:8.

2:14 b) Svar

3,3 Sjömil. Kan skrivas 3,3 M eller 3,3 nm (nautiska mil). Mest förekommer termen sjömil eller distansminuter i frågor och svar.

2:15

Vilken är distansen från fyren Sälöknapp till gästhamnen på Björkö?

 

Sälö Knapp från väst  

2:15 Svar

6 M

2:16

Hur många sjömil är det mellan mellan Trubaduren och Donsö Svartskär? 

2:16 Svar

2,9 M (M står för "minuter", men det är lika rätt att svara 2,9 sjömil).

2:17 a)

Hur lång tid tar det från Stora Pölsan via St. Oset till gästhamnen på Rörö om farten är 14 knop? Notera gästhamnsskylten i Rörös gästhamn mellan mast och bom på segelbåten.

 

2:17 a) Svar

5 x 60/14 = ca 21 min

2:17 b)

Hur lång tid tar det från Stora Pölsan via St. Oset till gästhamnen på Rörö om farten är 8 knop?

2:17 b) Svar

5 x 60/8 = ca 38 min

2:17 c)

Hur lång tid tar det från Stora Pölsan via St. Oset till gästhamnen på Rörö om farten är 5 knop?

2:17 c) Svar

1 timme