Bilaga 2

för­fattnings­kunskap

Övningsfrågorna (se vänstra spalten) är i första hand
avsedda för dig som läser Kustskepparkursen.

 

Här kan du läsa mera om prejning, visitering

och militära förhållanden:

TSFS 2009:45