Kapitel 5

5:1

Enslinjer används ofta när man navigerar, men vad är en enslinje?

5:1 Svar

En enslinje är förlängningen av en rät linje som går genom två ensmärken (två punkter t.ex två tavlor, två fyrar, två uddar). Oftast visar de en vattenväg som är fri från grund när de är ens. Går man utanför enslinjen kan det finnas grund. Enslinjer kan också markera var en rör- eller elkabel ligger.

5:2 a)

Vad menas med frimärke när vi navigerar?

5:2 a) Svar

En gränslinje eller en enslinje som gränsar mot någon farlighet t.ex en bränning. Frimärke är en egen konstruerad enslinje som leder dig fri från ett eller flera grund.
Undre bilden visar hur det kan se ut från båten.

5:2 b)

Vad menas med girpunkt?

5:2 b) Svar

En punkt i din kurslinje/farled, där du ändrar kurs. Girpunkten kan bestämmas genom passage av en fyr, boj eller en enslinje. Girpunkter (waypoints) används ofta vid navigering med navigator.

5:3 a)

Om en segelbåt seglar om en motorbåt, vem ska då väja?

5:3 a) Svar

Segelbåten är upphinnande och ska väja även fast det blir en närsituation mellan motorbåt och segelbåt. Har segelbåten motorn igång och propellern driver båten framåt och seglen hissade (motorseglar) räknas segelbåten som motorbåt. I det här fallet skulle ändå segelbåten väja eftersom den är upphinnande.

5:3 b)

Titta på segelbåten, seglar den för styrbords eller babords halsar?

 

5:3 b) Svar

Den seglar för babords halsar. Vinden kommer in på babordssidan och bommen är på styrbordssidan. Det är var vinden kommer in från som avgör vilken hals man seglar för. Bommens placering ger svaret.

5:3 c)

Den här segelbåten seglar vi ikapp. Vem väjer?

 

5:3 c) Svar

Vi, upphinnande väjer alltid.

5:3 d)

Vi har vinden in på babordssidan och vi möter den här båten på kollisionskurs. Vem ska väja?

 

 

5:3 d) Svar

Vi ska väja därför att vi har vinden in på babords sida. Den båt vi möter har vinden in på styrbords sida "och hon styr vidare på sin kurs."

5:3 e)

Den här segelbåten har kurs 45 grader. Vi har kurs 315 grader. Vinden är nordlig. Vi ser den här båten på vår babordssida. Vem väjer?

 

5:3 e) Svar

Den andra båten. Den har vinden in på babords sida. Vi har vinden in på styrbords sida. Minnesregel ”vinden in i höger öra är det bara att tuta och köra.” Nåja, men det gäller oftast under förutsättning att du tittar framåt så att vinden kommer i rätt öra.

5:4

Två motorbåtar, A och B, möts på skärande kurs. A är väjningsskyldig, men visar inga tecken på att hålla undan. Du kör båten B, vad ska du göra?

 

5:4 Svar

A ska göra tydlig manöver i god tid som visar att hon uppfattat att hon ska väja, regel 8. Om A inte reagerar avger jag (båten B) uppmärksamhetssignal med fem korta signalljud, regel 34d. Båt B ska behålla kurs och fart, men om A inte gör någon manöver ska jag (B) vidta åtgärd för att undvika kollision. Regel 17.

5:5

Måste en fritidsbåt, 9 m lång, vara utrustad med ljudsignalutrustning?

5:5 Svar

Ja, det ska finnas någon form av anordning för att kunna avge effektiv ljudsignal.

5:6

Du håller just på att backa ut från en bryggplats i en gästhamn. Ett par andra båtar är på väg in. Avger du någon signal?  I så fall vilken?

5:6 Svar

Ja, tre korta signaler,  • • •

5:7

Hur påverkas din GPS-mottagare av antennens placering?

5:7 Svar

Fri horisont är bäst.  En människa som skymmer en GPS-antenn kan blockera inkommande signaler. Även mobiltelefon och radar kan störa din GPS-signal.

5:8

Vad kan en navigator utnyttjas till mer än att ge positionsuppgifter?

5:8 Svar

Fart, tid, distans och kursberäkningar, girpunkts-navigering, hur långt det är till girpunkt (waypoint), hur långt man åkt, vilken tid man är framme, aktuell tid, månens olika faser, solens upp- och nedgång, man överbord funktion, m.m.

5:9 Sjökortsuppgifter 616/6163 till och med 5:13. Fråga 5:14 sjökortsuppgifter 931/9313.

Du går i farleden på Mysingen på kurs 040° och ser monumentet Älvsnabben i riktning babord 030°. Samtidigt har du Svartklippan rätt ut om babord. Var är du?

5:9 Svar

Mitt i farleden och passerar den sydliga varningslinjen för ankring förbjuden (N 58° 57,90´ E 018° 10,95´)

5:10

Du går i farleden på Mysingen på kurs 040° och ser monumentet Älvsnabben i riktning babord 030°. Samtidigt har du Svartklippan rätt ut om babord. Kan du på detta ställe ange ditt läge än mer exakt?

5:10 Svar

Genom att pejla monumentet i bäring 010 och Svartklippan i bäring 310

5:11 a)

Du har en tavla på Björkö (SV Ornö) och en tavla på Mysingsholm. Vilken kurs har du i denna enslinje när Du styr nordvart?

5:11 a) Svar

046°.

5:11 b)

Du har en tavla på Björkö (SV Ornö) och en tavla på Mysingsholm. Vilken kurs har du i denna enslinje? Vad blir då kontrakursen?

5:11 b) Svar

226°. Kontrakursen är 046°.

5:12

I kort 6163 bildar tavlorna på S Genböte med fyren Riksdalerskäret såväl en enslinje som frimärken. För vilka grund friar frimärkena?

5:12 Svar

Grundet 8,1 meter röd boj och grundet vid gröna pricken.

5:13

När du pejlar med en kompass är det Bm, bäring missvisning, som vi avläser på kompassen. Missvisning finns alltid i kompassen i svenska farvatten. Bm rättas till B på precis samma sätt som Km rättas till K. Exempel: Avläst Bm 125° + missvisning 7° = B 132° som läggs ut i sjökortet.

a) Du pejlar fyren Örngrund i Bm 287° och fyren Östra Röko i Bm 007°. Missvisning 7°. Var befinner du dig?

b) Du befinner dig ute på Jungfrufjärden och skall försöka hitta ner till sundet vid Ornö huvud (svårt att urskilja öppningen). Du får ett säkert läge genom att pejla fyren Genböte i bäring magnetisk, Bm 261° och Stora Lökholmens fasta sjömärke i bäring Bm 123°. Missvisning ostlig + 7°. Vilken rättvisande kurs sätter du för att säkert hitta mynningen till Kymmendö sund?

5:13 Svar

a) Alldeles norr om nordpricken Nygrund. Örngrund Bm 287° rättas för missvisning + 7° = B 294° och Östra Röko Bm 007° + missvisning 7° = B 014°.

b) 240°, det gäller att gå fri Håkans grund. Genböte rättas Bm 261° + missvisning 7° = B 268°. Stora Lökholmen Bm 123° + missvisning 7° = B 130°.

Sjökort 931 Västkusten

 

5:14 a)

Du pejlar Hätteberget i bäring 353° och Stora Pölsan i 140°. Vilken djupkurva finns i närheten?

 

Hättebergets fyr på långt håll. 

5:14 a) Svar

50 meter.

5:14 b)

När du pejlar med en kompass är det Bm, bäring missvisning, som vi avläser på kompassen. Missvisning finns alltid i kompassen i svenska farvatten. Bm rättas till B på precis samma sätt som Km rättas till K. Exempel: Avläst Bm 125° + missvisning 7° = B 132° som läggs ut i sjökortet. OBS, rätta bara när Bm anges, inte om det står B i frågan.

Du pejlar Hätteberget i bäring Bm 349° och Stora Pölsan i bäring Bm 136°. Missvisning + 4°. Ange latitud och longitud för platsen.

 

Fyren Stora Pölsan till höger. Till vänster skymtar Lilla Pölsan.  

5:14 b) Svar

Lat N 57° 48, 50´ Long E 011° 28, 40´. Hätteberget Bm 349° rättas + 4° missvisning till = B 353° och Stora Pölsan Bm 136° + missvisning 4° = B 140°. Det är respektive B som läggs ut i kortet.

5:14 c)

Du pejlar Hätteberget i bäring 353 och Stora Pölsan i 140. Kan du lita på din position?

5:14 c) Svar

Tveksamt. Vinkeln är för stor mellan pejlingarna.

5:15

Du pejlar Hätteberget i bäring 353° och Stora Pölsan i 140°. Ange din position på ett annat sätt.

5:15 Svar

T.ex. Stora Pölsan i bäring 140°, avstånd 2,75 sjömil.

5:16

Du styr K=045° från Hätteberget och pejlar Skallen i bäring 113°. Ange ditt läge i bäring och avstånd till Åstols fyr.

 

 Skallen ens Carlstens fästning på Marstrandsön.

5:16 Svar

Bäring 055°, avstånd 2,4 sjömil.

5:17 a)

Du är på väg hem från Danmark och angör kusten syd om Göteborg. Klockan 14.30 pejlar du Trubaduren i bäring 050° och Tistlarnas fyr i 100°.

Du styr vidare och klockan 15.15 pejlar du Trubaduren i bäring 025° och fyren på Tistlarna i 125°.

Vad är din position vid det senare tillfället (kl. 15.15)?

 

Trubadurens fyr.

 

5:17 a) Svar

Lat. N 57º 33, 35´ och Long. E 011º 36, 30´.

 

OBS. Notera att ost "O" är skrivet som E "East". Anledningen är att navigatorerna alltid anger ost som "east" och därför är det lika bra att vänja sig med "E" i stället för "O". Båda är lika rätt på skrivningar, men "E" är bara rätt i navigatorer.

5:17 b)

Vilken var din kurs mellan första och andra pejlingen?

5:17 b) Svar

067°.

5:17 c)

Vilken fart har du haft mellan första och andra pejlingen i a)?

5:17 c) Svar

5 knop. Uträkning: 3,8 sjömil. 45 minuter/60 = 0,75 timmar.  3,8/0,75 = ca 5 knop.

 

 

D = distans, F = fart och T = tid. 

 

5:17 d)

Vilken kurs bör du styra för att passera Donsö Svartskär 0,2 M om babord? Ta hänsyn till 5 graders avdrift för nordlig vind.

5:17 d) Svar

062°. Rättvisande kurs K är 067°. Nordlig vind vill trycka båten åt styrbord (söder), du måste hålla upp 5°. 67° - 5° = 62°. Observera att dina svar kanske inte stämmer på graden (vilket är vanligt i denna typ av uppgifter), men uträkningen måste vara rätt. Således ingen fara om din K blev tex 69° och kursen 64° när du håller upp mot vinden.

 

5:17 e)

Hur dags kan du beräkna att du är framme vid Donsö Svartskär om du kan hålla farten 5 knop?

5:17 e) Svar

Efter ca 50 minuter.

 

Uträkning: Distansen är 4,2 sjömil. Fart 5 knop. 4,2/5 x 60 = 50,4 vilket gör ungefär 50 minuter.