Kapitel 13

13:1

Måsknuv är en av många ledfyrar i skärgården.

Vad har Måsknuv för karaktär?


b) Förklara skillnaden mellan ledande vit och icke ledande vit sektor.

 

13:1 Svar

a) En så kallad Morsefyr. Skenet är morsebokstaven A, ett kort och ett långt ljus i tidsperioden 8 sekunder. Syns 13 sjömil och har färgerna vitt, rött och grönt.

b) Ledande vitt sken lyser utmed en farled och i leden leder den dig fri från grund. Visas med gult i sjökortet. Icke ledande vit betyder ”här står jag och lyser vit, men det är ingen farled här.” Visas med en gul cirkelbåge, här åt väster.

13:2

a) Hur lyser Mysingeholms fyr?

 

b) Vad innebär 7/10 M ?

 

13:2 Svar

a) Isophase, lika länge tänd som släckt. Här tänd i 2 sekunder och 2 sekunder mörk. Vitt, rött och grönt sken.

b) Vita skenet uppåt mot norr syns i 7 sjömil. Det vita mot SV syns i 10 sjömil. Det är en så kallad projektorfyr. Notera också hur de gula fälten skiljer sig åt. Projektorfyrens ljusstråle är smalare och ritad längre.

 

13:3

Hur lyser väderstrecksmärken?

 

13:3 Svar

De har Q – quick sken eller VQ – very quick. Nordmärket blixtrar hela tiden, ostmärket har tre blixtar, sydmärket sex blixtrar och ett långt sken och västmärket har nio blixtrar med olika tidsintervaller. Se Fritidsskepparen sid 162.

 

 

13:4

Hur lyser följande lysbojar?

a) Röd lysboj

b) Grön lysboj

c) Mittledsmärke

d) Specialmärke?

 

13:4 Svar

 

a) En röd blixt var tredje sekund.

b) Oftast två gröna blixtljusljus var sjätte sekund. Quick grönt förekommer också.

c) Vitt ljus med karaktären isophase, occulting eller long flash.

d) Gult ljus. Karaktären varierar.

 

13:5

Landsorts fyr står på ön Öja. Landsorts Bredgrund står strax söder om Landsorts fyr.


a) Beskriv Landsorts fyrkaraktärer.

b) Landsorts Bredgrund, ange karaktärerna.

c) Vad betyder Racon B (30s)? 

 

13:5 Svar

OBS. Det är svårt att skilja på de olika fyrljusens ljusvinklar i sjökort 61. Det finns ett specialkort i skala 1:25 000 över området som ska användas för säker navigering.

a) Periodens längd är 60 sekunder och börjar med ett blixtljus. Sedan kommer fyra blixtar kring halvminuten. Vitt icke ledande sken horisonten runt och syns i 22 sjömil. I sjökort 61 ser vi att fyrljuset sitter på 44,5 meters höjd.

Det finns också en bifyr på Landsorts fyr. Den lyser Oc, occulting, vilket betyder mera ljus än mörker. Fyren är tänd i cirka 9 sekunder och 1 sekunds mörker innan den börjar om igen. Vitt ljus lyser söderut i leden, omgivet av grönt och rött. Syns i 14 - 10 sjömil (vitt ljus i 14 sjömil, grönt och rött i 10 sjömil). Fyrljusets höjd är 27 meter.

b) Isophase = lika. Fyren är tänd i två sekunder och mörk i två sekunder. Vitt, rött och grönt sken. Vitt ljus syns i 16 sjömil, rött och grönt 12 sjömil enligt sjökort 61. Fyrljusets höjd är 18 meter.

c) Fyren sänder ett morsetecken, här B: lång kort kort kort. Tecknet syns en kort stund var 30 sekund på en radarskärm. 

 

 

13:6

Vilken symbol i sjökortet anger att fyren sänder Racon?

13:6 Svar

Lila ring runt fyrens position.

13:7

Inga fler frågor i kap 13. 

13:7 Svar

text...

13:8

13:8 Svar

text...

13:9

13:9 Svar

text...

13:10

13:10 Svar

text...