Förarintyg kapitel 1, Sjökortet

Pålstek

Övningsfrågor i vänstra spalten. Välj mellan "fråga för fråga" eller
"alla frågor med svar."

Övningssjökort 616 (Dalarökortet) är för dig som använder "ostkustkortet".
Numret står i sjökortets hörn.

Övningssjökort 931 (Marstrand - Göteborg) är för dig som använder
"västkustkortet". Numret står i sjökortets hörn.

Hitta enklare i sjökortet:
Här hittar du en lathund för respektive sjökort: 616 och 931.

Innan du börjar, se Rättelser & tillägg under "Extra material" i vänstra spalten.