Kapitel 4

4:1

Kan du veta på vilken sida om en grön prick du skall gå, om du inte har något kort och inte vet farledens huvudriktning?

4:1 Svar

Nej. Leta efter den här pilen i sjökortet. Den visar farledens huvudriktning. Går du i pilens riktning ska du ha grönt om styrbord och röda prickar på babords sida.

 

 

4:2 a)

Står alltid fasta sjömärken på rätt ställe?

4:2 a) Svar

Ja, det hörs på namnet. De är fixerade på plats. Bilden visar Kalvens fasta sjömärke (stångmärke) på Kalven väst om Göteborg.

 

 

4:2 b)

Står alltid flytande sjömärken på rätt ställe?

4:2 b) Svar

Nej, de kan ha flyttat sig på grund av påsegling, på våren efter islossningen eller vid kraftig ström.

4:3

Placera farledsprickar vid grunden utmed farleden på bifogat arbetsblad  Se här...

4:3 Svar

Jämför svaret med bok och sjökort.

4:4

Vad innebär begreppet "säker fart"?

4:4 Svar

Jämför Internationella sjövägsreglerna kapitel B regel 6, bilaga 1 sid 211 i Fritidsskepparen.

4:5

Hur kan du avgöra om du styr kollisionskurs med en mötande båt?

4:5 Svar

Genom kontroll av bäringen till mötande båt. Förändras inte denna styr du kollisionskurs.

4:6

Du seglar med en stor genua, som skymmer sikten förut om styrbord. Vad har du att tänka på?

4:6 Svar

Extra utkik om styrbord. jfr Internationella sjövägsreglerna kapitel B regel 5, bilaga 1.

4:7 a)

Vad föreställer bilden och hur utmärks detta i sjökortet?

 

4:7 a) Svar

Ett fast sjömärke. Tidigare kallades detta för kummel, Kl

4:7 b)

Vad visar bilden och hur utmärks det i sjökortet?

 

4:7 b) Svar
En ledfyr och ett fast sjömärke till höger om fyren. Symbolen för fast sjömärke ser du något till vänster om fyren i sjökortsbilden nedan. Fyren markeras med en stjärna.

 

4:7 c)

Vad är det för sjömärke på bilden och hur utmärks detta i sjökortet?

 

4:7 c) Svar

Grön lysboj

4:7 d)

Vad föreställer bilden? Ibland står det BY bredvid. Hur ser det ut i sjökortet?

4:7 d) Svar

Nordprick, står norr om grund. BY = black yellow

4:7 e)

Vad föreställer bilden och hur utmärks detta i sjökortet?

 

4:7 e) Svar

YBY, yellow black yellow, västprick

4:7 f)

Plötsligt dyker denna blå/gula boj upp framför dig.

Vad betyder den och vad gör du?

4:7 f) Svar

Nytt hinder, vrakutprickning. Stoppa och ta reda på din position.
Passera med stor försiktighet, du vet inte var den eventuella
farligheten ligger.

4:7 g)

På en ö i ett sjökort ser du följande symbol och förkortningar. Vad betyder de och vad är den praktiska nyttan för dig?

4:7 g) Svar

Svarta symbolen visar att det finns ett fast sjömärke på ön. Bn = beacon = märke. Mk står för "märke" och är oftast en målad fläck på berget. Fasta sjömärket och den målade fläcken gör det enkelt att fastställa att "just den ön är den ön" bland andra öar.

Frågor för sjökort 616/6193. 931, västkusten, se längre ned 4:11ff.

4:8 a)

En farled utmärks med hänsyn till ett fastställt djupgående. Kontrollera i farleden från Gålö fyr till Genböte fyr för vilka grund och djupmärkena står.

4:8 a) Svar

Röd prick om BB-8,3 m, grön boj om SB - 10 m kurvan, röd prick om BB-10 m kurvan, röd boj om BB - 8,1 m grund, grön prick om SB - 10,9 och 8,3 m grund, röd boj om BB - 7,8 m

4:8 b)

En farled utmärks med hänsyn till ett fastställt djupgående. Behöver du som fritidsbåtägare alltid följa leden?

4:8 b) Svar

Nej, jag bör hålla mig väl styrbord i farleden och kan i detta fall ta pricken på "fel" sida. Jag skall dock alltid följa med i kortet.

Streckad linje är farleden. Blå linje är vår färd. Här finns det ingen anledning att ha pricken på "rätt sida" eftersom grundet är lokalt och det finns gott om utrymme på styrbordssidan. Röd linje visar vad förstäven på båten pekar mot. 

4:8 c)

En farled utmärks med hänsyn till ett fastställt djupgående. Vilket djupgående tillåter Ryssundet mellan Utö och Rånö?

Ryssundet från söder.

4:8 c) Svar

2,5 meter.

4:8 d)

Vilket sjökort bör du navigera efter i och vid Ryssundet?

4:8 d) Svar

Sjökort nr. 6162

4:8 e)

Du går i farleden söderut från Ornöhuvud ned mot Kymmendö. På bilden till vänster ser du en skylt som anger fartbegränsning. Vilken högsta fart är tillåten i sundet? Se i sjökort 6163.

4:8 e) Svar

8 knop. På Kymmendös ostsida står August Strindbergs skrivarstuga. Den står ett 30-tal meter från vattnet, men är svår att se från sjön. Det påstås att Strindberg byggde den tillsammans med en dräng från gården.

4:8 f)

Du går in till Utö för natten. Vilken färg har prickarna på din babordssida?

4:8 f) Svar

Röda.

4:9

Utanför inloppet till Utö gästhamn finns det sex väderstrecks-märken, som utmärker grund. Två typer finns det dubbelt av. Vilka?

4:9 Svar

Två västmärken, två ostmärken.

4:10 a)

Hur djupt är sundet mellan stora och lilla Segholmen (N 59° 06, 55´ E 018° 25, 25´) ?

4:10 a) Svar

1,6 meter

4:10 b)

Över sundet mellan stora och lilla Segholmen (N 59° 06, 55´ E 018° 25, 25´) hänger en kraftledning. Hur hög är segelfriat över vattnet går kabeln ("segelfri" höjd under kabeln)?

4:10 b) Svar

8 meter.

4:10 b)

Över sundet mellan stora och lilla Segholmen (N59° 06, 55´  E018° 25, 25´) hänger en kraftledning. Hur hög är den? Vad menas med segelfri höjd?

4:10 b) Svar

8 meter. Med segelfri höjd menas höjden till kraftledningen vid medelhögvatten med ett säkerhetsavstånd på 1,5 - 2,5 meter beroende på ledningens spänning.

 

Klicka på bilden så öppnas det i ett nytt fönster

 

 

Sjökort 931 Västkusten

 

4:11 a)

För vad varnar utmärkningen mellan Donsö Svartskär och Donsö Huvud?

4:11 a) Svar

Röd prick om BB - 1,7 meters grund, grön prick om SB - 5,8 och 2,9 meters grund och röd prick 1,8 mitt emot fyren Donsöhuvud.

4:11 b)

Vilket djupgående tillåter farleden mellan Öckerö och Hönö?

4:11 b) Svar

1,5 meter.

4:11 c)

Du går nordvästvart i farleden norr om Hönö. Vilken färg har prickarna på din babordssida?

4:11 c) Svar

Gröna.

4:11 d)

Du kommer in från Trubaduren och ska vid Buskärs Knöte fortsätta norrut. Vad händer med utmärkningen när du närmar dig Stora Varholmen?

 

4:11 d) Svar

Farleden byter huvudriktning. Röda sidomärken på styrbords sida och de gröna ska du ha om babord.

4:11 e)

Vilka mått gäller för passage under Älvsborgsbron?

4:11 e) Svar

Höjd = 45 meter, bredd = 100 meter.

4:11 f)

Vad menas med segelfri höjd (t.ex. under en bro)

4:11 f) Svar

Med segelfri höjd menas höjden till kraftledningen vid medelhögvatten med ett säkerhetsavstånd på 1,5 - 2,5 meter beroende på ledningens spänning.

 

Klicka på bilden så öppnas det i ett nytt fönster

 

 

4:12 a)

På vilken sida om grunden står lysbojen Gamla Gumman (norr om Trubaduren)?

4:12 a) Svar

Syd om grund.

4:12 b)

På vilken sida om grunden står lysbojen Sänkberget (NO om Trubaduren)?

4:12 b) Svar

Väst om grund.

4:12 c)

På vilken sida om grunden står pricken Yttre Skapholmen (ost Eggskär)?

 

 

 

4:12 c) Svar

Väst om grund.

4:12 d)

En farled utmärks med hänsyn till ett fastställt djupgående. Behöver du som fritidsbåtägare alltid följa leden?

4:12 d) Svar:

Nej, jag bör hålla mig väl styrbord i farleden och kan i detta fall ta pricken på "fel" sida. Jag skall dock alltid följa med i kortet.

Streckad linje är farleden. Blå linje är vår färd. Här finns det ingen anledning att ha pricken på "rätt sida" eftersom grundet är lokalt och det finns gott om utrymme på styrbordssidan. Röd linje visar vad förstäven på båten pekar mot.

 

4:13

Du kommer in mot land via leden från Donsö Svartskär och girar norröver vid Donsö Huvud. Vad ska du observera med tanke på utmärkningen?

 

4:13 Svar

Farledens huvudriktning ändras. Röda prickar på din styrbordssida och gröna på babordssidan. Observera den röda pricken i bildens högra del.

4:14 Arbetsblad

Sätt in rätt sjömärke på respektive nummer. Jämför sjökort och boken.