Kapitel 12

12:1

Missvisningen varierar i storlek beroende på var man är på jorden. Hur stor var den år 2016 längst in i finska viken? Ange även om den är västlig eller ostlig och med plus eller minustecken framför. Se bild sid 149 i Fritidsskepparen.

12:1 Svar

Ostlig +10° år 2016.

 

12:2

a) Vad blir Kk om K = 004°   m = + 7°   d = - 2°?

b) Vad blir K om KK = 357°   m = - 2°   d = + 7°?

´

12:2 Svar

a) 359°

K = 004°
m = + 7°
Km = 357°
d = - 2°
Kk = 359°

b) 002°

K = 002°
m = - 2°
Km = 004°
d = + 7°
Kk = 357°

12:3

Sjökort 61 övre halvan. Missvisning ostlig + 6° och deviation enlig tabellen på sid 266 om inte annat anges.

Du är i Öregrundsgrepen (sjökortets NV hörn) vid fyren Engelska grundet. Vad blir din kompasskurs till ostpricken vid Gubbstenen (m = +6°, d = -2°)?

12:3 Svar

Kk = 318°.

K = 322°
m= + 6°
Km 316°
d = -2°
Kk = 318°

12:4

Sjökort 61 övre halvan. Missvisning ostlig + 6° och deviation enlig tabellen på sid 266 om inte annat anges.

När du kommer till ostpricken Gubbstenen i fråga 12:3 får du veta att det ska blåsa nordlig vind i fyra dagar. Du bestämmer dig därför att segla mot Åland i stället.

a) Du ser fyren Örskär och västpricken norr om fyren i kikare. När du styr mot västpricken från ostpricken visar din kompass 80°. Hur stor är deviationen? Missvisningen ostlig + 6°.

b) Färden fortsätter från västpricken i a) mot fyren Kallan på norra Åland. Vad blir Kk? Missvisning +6° och deviation enligt tabell sid 266.

c) Hur långt är det från västpricken till fyren Kallan och hur lång tid tar det om du räknar med 6 knop i snittfart?

 

12:4 Svar

a) d = + 8°

K = 94°
m = +6°
Km 88°
d = + 8°
Kk = 80°

b) Kk = 92°

K = 99°
m = +6°
Km 93°
d = +1°
Kk = 92°

c) Distansen är 41 M (sjömil). 41/6 knop = 6,83 timmar = (0,83 x 60) = 50 minuter, dvs 6 timmar och 50 minuter. I praktiken kan du räkna med att det tar någonstans mellan 6,5 till närmare 8 timmar om vinden är frisk hela dagen.

12:5

Sjökort 61 övre halvan. Missvisning ostlig + 6° och deviation enlig tabellen på sid 266 om inte annat anges.

a) En motorbåt startar vid Tjärven och styr Kk 342°. Vilket sjömärke kommer man till? Missvisning ostlig 6°, deviation enligt tabell sid 226.

b) Farten är 18 knop. Hur lång tid tar det?

12:5 Svar

a) Solovjeva. Rätta först Kk.

K = 346°
m = +6°
Km 340°
d = - 2°
Kk = 342°

b) Distans 24,5 sjömil/18 knop = 1,36 timmar = (0,36 x 60) = 1 timma och 22 minuter.

12:6

Sjökort 93 övre halvan. Missvisning ostlig + 3° och deviation enlig tabellen på sid 266 om inte annat anges.

Du lämnar Fjällbacka (innanför Väderöbod) en morgon. Därifrån seglar du norrut och passerar fyren Djupskär och viker av mot NV och fyren Brämskär. Efter ett tag får du fyrarna ens akterut och du kontrollerar kompassen. Kompassen visar 315°. Hur stor deviation har du på kompassen?

12:6 Svar

D = - 7°.

K = 311°
m = +3°
Km 308°
d = - 7°
Kk = 315°

12:7

Sjökort 93 övre halvan. Missvisning ostlig + 3° och deviation enlig tabellen på sid 266 om inte annat anges.

Du lämnar kusten bakom dig och är nu vid Ramskärs fyr. Därifrån sätter du kurs mot fyren Svenner i Norge.
a) Vad blir kompasskursen?

b) Du räknar med en snittfart på 6 knop. Hur lång tid tar seglatsen?

12:7 Svar

a) Kompasskurs 295°.

K = 296°
m = +3°
Km 293°
d = - 2° ur tabell
Kk = 295°

b) D = 29,4 eller ca 30 sjömil/6 knop = 5 timmar.

12:8

Sjökort 93 övre halvan. Missvisning västlig - 4° och deviation enlig tabellen på sid 266 om inte annat anges.

Vi låter fyrarna Svenner och Staversodden bilda en enslinje ut mot havet (i praktiken syns de
troligtvis inte ens). Du går i enslinjen och din kompass visar Kk 300°. Hur stor är deviationen
på denna kurs? Räkna med västlig missvisning 4°. 

12:8 Svar

D = - 5°.

K = 291°
m = -4°
Km 295°
d = - 5°
Kk = 300°

12:9

Sjökort 93 övre halvan. Missvisning ostlig + 3° och deviation enlig tabellen på sid 266 om inte annat anges.

Vad blir kompasskursen från N58° 50´00   E010° 00´00 till fyren Tvistein om missvisningen är västlig 2° och deviationen +4°?

12:9 Svar

Kompasskurs 340°.

K = 342°
m = -2°
Km 344°
d = +4°
Kk = 340°

12:10

Du vill göra en egen deviationstabell och du styr fram och tillbaka mot en grön farledsboj på olika kurser. När du är klar har du gått ett varv runt bojen. Du har navigator ombord och den är inställd på att visa kursen inklusive missvisning. I tabellen nedan ser du de olika värdena som du fick.
(Här kan du läsa mera om att göra en egen deviationstabell med hjälp av navigator, Fritidsskepparens deviationskontroll *Klicka vidare*)

a) Innan du börjar, vilka förutsättningar måste råda för att få ett lyckat resultat?

b) Följande värden noterades. Gör tabellen komplett genom att räkna ut deviationen. Glöm inte plus och minustecken framför.

Km från navigator Kk från kompassen Deviation
012° 010°  
059° 055°  
111° 100°  
151° 145°  
172° 170°  
195° 200°  
232° 240°  
265° 275°  
299° 305°  
346° 350°  

 

12:10 Svar

a) Det måste vara lugnt och stilla, ingen avdrift eller ström får förekomma. Vidare måste rorsman kunna styra båten på rak kurs i minst cirka 10 sekunder.

b)

Km från navigator Kk från kompassen Deviation SVAR
012° 010° +2°
059° 055° +4°
111° 100° +11°
151° 145° +6°
172° 170° +2°
195° 200° -5°
232° 240° -8°
265° 275° -10°
299° 305° -6°
346° 350° -4°