Frågor B1:1 - B1:10

B1:1

Kustskepparfrågor. Vad döljer sig i mörkret?

 

B1:1 Svar

Lanternor
a)

Bogserfartyg förifrån, släpet längre än 200 meter eller bogserfartyg över 50 meter och släp kortare än 200 meter.

b) Segelfartyg styrbords sida.
c) Ej manöverfärdigt fartyg, babords sida, gör fart genom vattnet.
d) Segelfartyg styrbords sida, tilläggslanternor i riggen.
e) Linfärja.
f) Mudderverk hindersida (rött) och klarsida (passera där det lyser grönt).
g) Trålfiskare akterifrån.
h) Lotsfartyg styrbords sida.
i) Maskindrivet fartyg, babords sida, längd kortare än 50 m.
j) Kan vara akterlanterna.
k) Kan vara ankarliggare, alternativt t.ex. maskindrivet fartyg mindre än 7 meter och fart under 7 knop.
l) Maskindrivet fartyg, babords sida, längre än 50 meter.
m) Maskindrivet fartyg förifrån, längd kortare än 50 meter.
n) Minsvepare förifrån, längd kortare än 50 meter.
o) Begränsad manöverförmåga, ej fart genom vattnet.
p) Grundstött fartyg, längre än 50 meter.
q) Fiskefartyg – ej trålare, ej fart genom vattnet.
r) Hämmat av stort djupgående, akterifrån.
s) Bogserfartyg akterifrån, gult ljus är så kallat bogserljus.
t) Segelfartyg babord, masttoppslanterna.
u) Bogserfartyg med släp, babords sida, släpet längre än 200 meter. Släpet är två pråmar.
v) Ankarliggare längre än 50 meter.
x) Segelfartyg förifrån, sammansatt lanterna.
y) Svävare styrbord längd kortare än 50 meter. Gult blixtljus.
z) Trålare, babords sida, längre än 50 meter.
å) Ej manöverfärdigt fartyg, gör ej fart genom vattnet.
ä) Segelfartyg babords sida.
ö) Bogserfartyg, styrbords sida, släpets längd kortare än 200 meter.

 

B1:2

Para ihop signalfigurer och fartygsljus med samma betydelse samt ange vilka fartygstyper de gäller. Tänk på att en signalfigur kan motsvaras av flera fartygsljus.

 

B1:2 Svar

Lanternor Dagersignal Fartygstyp
1 A Ankarliggare. Dagtid ankarklot oavsett längd, (man ser ju hur stort fartyget är på dagen).
2 A Ankarliggare. Längre än 50 meter. Dagtid ankarklot oavsett längd, (man ser ju hur stort fartyget är på dagen).
3 G Bogserfartyg med släp längre än 200 meter, styrbords sida.
4 B Ej manöverfärdigt fartyg. Ligger troligtvis och driver.
5 B Ej manöverfärdigt fartyg. Fartyget är på väg (styrbords lanterna), ligger troligtvis och driver.
6 C Fartyg på grund kortare än 50 meter.
7 E Mudderverk. Passera där det lyser grönt.
8 H Fartyg hämmat av sitt djupgående, styrbords sida, längre än 50 meter.
9 D Fartyg med begränsad manöverförmåga, styrbords sida, kortare än 50 meter.
10 F Fiskefartyg. Trålfiske, ser babords sida.
11 F Fiskefartyg, ser styrbords sida.

 

B1:3

text Bilaga 1...

 

B1:3 Svar

text Bilaga 1 Svar...

 

B1:4

text Bilaga 1...

B1:4 Svar

text Bilaga 1 Svar...

B1:5

text Bilaga 1...

B1:5 Svar

text Bilaga 1 Svar...

B1:6

text Bilaga 1...

B1:6 Svar

text Bilaga 1 Svar...

B1:7

text Bilaga 1...

B1:7 Svar

text Bilaga 1 Svar...

B1:8

text Bilaga 1...

B1:8 Svar

text Bilaga 1 Svar...

B1:9

text Bilaga 1...

B1:9 Svar

text Bilaga 1 Svar...

B1:10

text Bilaga 1...

B1:10 Svar

text Bilaga 1 Svar...