Kapitel 10

 
A: Frågor om internationella sjövägsregler, Sjötrafikförordning och Sjölagen.

 

Från fråga 10 och framåt finns en mängd nyttiga övningsuppgifter där du också jobbar med ditt sjökort. Första delen här, A till E, återspeglar vilka kunskapsområden som du ska behärska.

 

10 A:1-6

1. Hur kan man avgöra att det är risk för kollision?

 

→ Sid 212, regel 7. Genom att kontrollera bäringen till det andra fartyget. Är den oförändrad är det risk för kollision. 

 

 2. Om du inte är väjningsskyldig, vad gör du då?

 

→ Sid 217, regel 17. Då ska du hålla din kurs och fart.

  

3. Vad gäller om utkik?

 

→ Sid 211, regel 5. Hålla ständig utkik horisonten runt med syn och hörsel (alla tillgängliga medel, tex radar).

  

4. Hur väjer motorbåtar inbördes, segelbåt och motorbåt och två segelbåtar på skärande kurs?

 

→ Sid 214 - 216, reglerna 12 - 15. Viktigt att man kan alla väjningsregler, även segelbåtar inbördes.

  

5. Vilka lanternor har motorbåtar längre och kortare än 50 meter, under 7 meter/ 7 knop och segelbåtar under segel? När ska de tändas?

 

→ Sid 217 - 220, reglerna 23 - 25.
 
  

6. Vad betyder manöversignalerna (ljud): Ett kort • , två korta •• , tre korta ••• , fem eller fler
korta •••••••  och ett långt signalljud ———— ?

 

→ Sid 225 - 226, regel 34. Jag girar styrbord, jag girar babord, min maskin går back och osäkerhetssignal (vad är din avsikt?)
och ett fartyg som närmar sig en krök.

 

 

B: Frågor om publikationer, svenska sjökort med beteckningar och förkortningar, utmärkningssystemet med sjömärken.

 

10 B:1-7

1. Var får du information om rättelser i sjökorten?

 

→ Sid 18. Genom Sjöfartsverkets Ufs.

  

2. Vad är Kort 1?

 

→ Sid 22. Katalog innehållande alla symboler och förkortningar.

  

3. Hur många meter är 4 millimeter i ett sjökort i skala 1:25 000?

 

→ Sid 12. 1 millimeter är 25 meter, således 100 meter.

  

4. Kan du de röda och gröna sidomärkena och väderstrecksmärkenas färger och placering?
OBS även engelskans: BYB, BY, YB och YBY.

 

→ Sid 49.

  

5. Kan du de Svenska Sjövägmärkena på sid 51? 

 

→ Sid 51.

  

6. Du styr mot en fyr i dess vita sektor. Plötsligt blir den röd, hur girar du då för att den ska bli vit igen?

 

→ Sid 156. Styrbord. Då kommer båtens röda lanterna mot fyrens röda sken, sken mot sken.

  

7. Hur märker man ut fiskeredskap?

 

→ Sid 52.

 

 

C: Frågor om kompass och andra hjälpmedel, praktiskt sjökortsarbete och metoder för navigering.

 

10 C:1-6

1. Påverkar en rostfri termos, en radio eller en passare av mässing din kompass?

 

→ Sid 41 om deviation. Allt magnetiskt kan påverka kompassen. Radion gör det, har bland annat en högtalare.

 

 2. Vad är en av de väsentliga skillnaderna mellan Sjöfartsverkets nytryckta sjökort och de digitala som finns i navigatorer? Vad visar navigatorn för kurs och fart? Är det någon skillnad mot båtens kompass och logg?

 

→ Sid 16ff.

  

3. Man måste kunna ta ut positioner i latitud och longitud och kompasskurser i sjökortet. Rätta även för missvisning.

 

→ Se kapitel 2 och sid 40 - 43.

  

4. Man måste kunna mäta avstånd, räkna ut vilken fart eller hur lång tid det tar att åka en sträcka.
OBS: Miniräknare får inte användas på Förarintygsprov.

 

→ Sid 30ff.

  

5. Bestämma din position genom enslinjer och eller krysspejlingar.

 

→ Se kapitel 5.

  

6. Det blåser, du har vinden in från ena sidan. Hur korrigerar du din kurs för avdrift?

 

→ Sid 65. Styr upp, kanske 10 till 15 grader, mot vinden.

 

 

D: Frågor om svensk sjöräddning och säkerhet med mera.

 

10 D:1-6

1. Du överraskas av dimma. Vad gör du då? Vad är en radarreflektor och hur markeras det i ett sjökort?

 

→ Sid 75 ff och sjökortsbilden sid 78 . Bäst är att söka skydd och ankra och vänta tills dimman lättat.  Symbol radarreflektor sid 24 högra spalten och radarreflektor på bild sid  196.

  

2. Hur larmas sjöräddningen med mobiltelefon och VHF?

 

→ Sid 97, ring 112 och begär sjöräddning. Med VHF på kanal 16 och muntlig Mayday-anrop.

  

3. Vad bör du ha med för säkerhetsutrustning utöver flytvästar till alla ombord? Varför ska man inte ha en uppblåsbar räddningsväst under en jacka eller tröja?

 

→ Sid 88f. Under jacka kan uppblåsningen hämmas och det gör ont i bröstet av trycket från räddningsvästen.

  

4. Vad gör du innan bensinmotorn startas och hur läckagetestar man ett gasolsystem? Ange några viktiga reservdelar till motorn.

 

→ Kör motorrumsfläkten i minst tre minuter och vädrar på så sätt ut eventuella bensinångor. Sid 81 ff. Med såpvatten som penslas över rörskarvar kan gasolsystem läckagetestas. Reservdelar: Bränslefilter, impeller, kilrem (generatorrem).

  

5. Vad är den troligaste orsaken till att en motor stannar?

 

→ Sid 134, igensatta bränslefilter eller slut på bränsle.

  

6. Viktigt att kunna om brandsläckare, storlek, hur fort man tömmer den och vad A, B och C står för.
Annan släckutrustning, ge exempel.

 

→ Sid 81 - 84. En två-kilos brandsläckare töms på cirka 8 sekunder. 

 

 

E: Frågor om sjukvård, sjömanskap, miljö, väder och vind.

 

10 E:1-7

1. Vad ingår i en välutrustad förbandslåda? Någon har fått hett vatten från knäet och ned över foten. En annan person tas om hand som är ordentligt nedkyld. Vad gör du?

 

→ Sid 200 - 202.

  

2. Vad gör man vid man över bord?

 

→ Sid 94 - 96.

  

3. Sjukvårdens A, B och C - vad innebär det? C betyder inte längre chock.

 

→ Sid 200 - 202.

  

4. Kan du göra en pålstek, dubbelt halvslag, dubbelt halvslag om egen part och en skotstek? Hur lång ankarlina bör du minst ha vid ankring på svaj? Hur förtöjer du långsides?

 

→ Sid 119- 123.

  

5. Får man tömma toalettens septiktank i vattnet?

 

→ Sid 112. Nej. Det ska ske på särskilda tömningsstationer.

  

6. Hur kan vi få väderinformation? Vad är skillnaden mellan sjö- och landbris? Hur mycket blåser det om det är styv kuling?

 

→ Sid 71 och 74.

  

7. Det blir en blåsig dag med sjögång över öppet hav. Hur förbereder du dig?  

→ Svar: Stanna helst där du är, annars förbered lagad mat tex pasta, varm dryck och klä dig varmt och skyddat mot regn och stänk. Sjöstuva och surra tex jollen ordentligt på däck. Inga lösa föremål i båten. Underrätta anhöriga om dina färdplaner. Läs gärna kapitel 7.

 

 

10:1 a)

En god vän har köpt en segelbåt med inombordsmotor. Tyvärr har din vän ännu inte gått på kurs i navigation, varför han ber dig att hjälpa till med att få hem båten.


Väl ombord finns det en hel del att kontrollera före losskastning.
1. Säkerhetsutrustningen - vad bör finnas ombord för denna färd?

2. Reservdelar till motorn - vad bör alltid finnas ombord?

10:1 a) Svar

Säkerhetsutrustning: Flytvästar till alla ombord, dito säkerhetsselar, sjökort (helst också en navigator), nödsignalmaterial, frälsarkrans, Hansalina, brandsläckare, förbandsartiklar, VHF-radio, och radio så att du kan lyssna på vädret.

Reservdelar motor: Extra bränslefilter, kilrem (generatorrem) och en impeller (se bild på impeller i svaret på fråga 10:13c).

10:1 b)

Sjökorten - hur kan du kontrollera att dessa är tillräckligt aktuella? Din vän har med sig en bunt hemifrån.

10:1 b) Svar

Genom stämpeln i kortets nedre vänstra hörn.

10:1 c)

Väl ombord finns det en hel del att kontrollera före losskastning.

Förtöjnings- och ankarlina. Hur mycket bör minst finnas ombord?

10:1 c) Svar

Ankarlina minst 30 m, helst 50 m, 4 st 6 m linor, 2 st 20 m linor, en 50m lina.
Linor (eller rep) kan man inte ha för mycket av!

10:1 d)

Din vän har endast monterat en sammansatt lanterna i masttoppen. Är detta tillräckligt? Om inte, vad skall dessutom föras?

10:1 d) Svar

Nej, sido-, topp- och akterlanternorna är nödvändiga vid motorgång.

10:2

En god vän har köpt en segelbåt med inombordsmotor. Tyvärr har din vän ännu inte gått på kurs i navigation, varför han ber dig att hjälpa till med att få hem båten.

 

Det har nu hunnit bli rätt sent efter att allt fixats till, men före losskastning, vad bör du tänka på?

10:2 Svar

Sjöstuva och sjösurra. Ring också dina anhöriga och tala om dina planer.

10:3 a)

Sjökort 616, ostkusten. För sjökort 931, se fråga 10:3b).


Du ligger nu i gästhamnen i Nynäshamn nedanför kyrkan. Du går ut i farleden nord Finnhällorna och följer sedan denna upp till gästhamnen i Dalarö (Askfatshamnen). Om det skulle bli vindstilla och du måste gå för motor hela vägen, hur mycket bränsle går då åt? Räkna med 0,5 liter per sjömil på behagligt varvtal.

10:3 a) Svar

Ca 10,5 liter, (distansen är 21 M) kan beräknas gå åt. Glöm inte att du även ska ha en säkerhetsmarginal. Minst 20 liter i tanken för denna typ av båt som drar relativt lite per sjömil skulle jag vilja ha. Om bränslet tar slut för dieselmotorn måste den luftas innan start. Se i instruktionsboken om hur luftning går till.

10:3 b)

Sjökort 931, västkusten.

Du avser gå från Långedrag, stora piren, till Marstrand via Donsö Huvud -Utterholmarna - Vinga - Benskär-Hönö-Björkös ostsida. Du kommer iväg på förmiddagen och avser att luncha vid Utterholmarna (väst Styrsö). Hur långt är det till lunchplatsen?

10:3 b) Svar

C:a 7,4 M. Du går Rävsundet syd Styrsö.

10:4

På väg ut ur hamnen möter du en bogserbåt, som avger två korta signalljud • •. Vad menar han med detta? "Han" syftar här på bogserbåten. Bogserbåtar och krigsfartyg har oftast maskulina namn.

10:4 Svar

Bogserbåten skall gira babord.

10:5

Sjökort 616.
För att kontrollera kompassen styr du ut i en enslinje över aktern: Brunsviksholmens fyr ens den sydliga skorstenen (med rött ljus). Din kompass visar 120° (m=+2°).Hur stor är deviationen på denna kurs?

 

Sjökort 931.
Du vill visa din vän hur man kan bestämma sitt läge genom en krysspejling. Du pejlar Rivö i bäring 332° och Köpstadsös ledfyr (Småskären) i bäring 222°. Pejla det fasta sjömärket som står på de små skären ost om Köpstadsö. Sjömärket/gamla fyren är fasadbelyst). Vad är det för linje som finns i sjökortet där du befinner dig?

 

Rivö fyr mitt i bilden.

 

 

10:5 Svar

Kort 616
d= + 6° (K=128°. d=Km - Kk = 126° - 120° = + 6°)

 

Kort 931
Fiskebäck norra. En enslinje med två fasta gröna ljus. De är ens ( ≠ ) i 043°. I upplaga 24 sept 2012 saknas det gröna ljuset.

10:6

Du vill kontrollera farten för motor och klockar distansen i farleden mellan två uddar. Distansen är
3,5 M och tiden 42 minuter. Vilken fart gör du?

10:6 Svar

5 knop.

10:7

Din vän studerar sjökortet. Han avslöjar sin okunnighet genom att fråga på dessa symboler och förkortningar.

Förklara för honom vad de betyder.

a)
b)
c)
d)
e)

10:7 Svar

a) Lera
b) Gästhamn
c) Bränning
d) Kabel
e) Förbjudet att fiska, dyka
och ankra.

10:8 a)

Du sätter nu segel och seglar på nordlig kurs. Vinden är västlig. Om babord ser du en segelbåt, som kommer på kollisionskurs mot dig. Vem väjer, du eller mötande båt?

Mötande segelbåt för storseglet som i figuren.


Du sitter i båten här och styr nordlig kurs.

10:8 a) Svar

Du väjer, du har vinden in om babord. Mötande båt har vinden in på styrbord sida.

10:8 b)

Du seglar vidare på nordlig kurs. Vinden är nordvästlig. Om babord ser du en segelbåt, som kommer på kollisionskurs. Vem väjer, du eller mötande båt?

Mötande segelbåt har storseglet som i figuren.

10:8 b) Svar

Mötande. Hon har också vinden in om babord, men ligger i lovart om dig.

10:8 c)

Du kryssar på nordostlig kurs (45°). Vinden är nordlig. Om babord ser du en segelbåt, som kommer på kollisionskurs. Det går inte att avgöra på vilken sida som den andra har bommen eftersom den båtens spinnaker skymmer storseglet. Vem väjer, du eller mötande båt?

 

10:8 c) Svar

Du väjer. Kan man inte avgöra på vilken sida vinden kommer in på mötande båt ska man väja för den båten. Se regel 12: 3 Internationella sjövägsreglerna i Fritidsskepparen sid 214 (äldre blå upplaga sid 217).

10:9

Efter ytterligare en stund ser du invid ett grund en stillaliggande båt med en vit-blå signalflagga hissad.

Vad är detta? Vilken blir din åtgärd?

10:9 Svar

Båten ligger till ankars (svart klot i fören) och dykning pågår. Sakta in farten, håll väl undan och skärpt utkik så att du inte kör på någon som simmar/dyker i vattnet.

10:10

Det är tidigt på våren och då kan det förekomma dimma. Och mycket riktigt, du möter dimma. Vad gör du då?

10:10 Svar

I första hand, uppsök lämplig vik att ankra i och avvakta tills dimman lättat. Undvik trafikerad led. Måste du fortsätta, fastställ din position, gå med jämn fart och var beredd att stoppa på halva siktavståndet. Noggrann utkik horisonten runt är ett måste och avge ljudsignaler. Finns det radar ombord ska den användas och det förutsätts att du vet hur den används på bästa sätt. Säkert har du en navigator ombord. Frestas inte att fortsätta som om ingenting har hänt. Det finns fler ute i dimman och risken att kollidera är inte obefintlig.

10:11

Något om styrbord hör du en lång signal, omedelbart följt av två korta ( — • • )  som upprepas varannan minut. Vad döljer sig i dimman?

10:11 Svar

Ett fartyg med begränsad manöverförmåga, till exempel ett fartyg som bogserar eller en segelbåt.

10:12

Samtidigt ökar vinden, varför du får räkna med en viss avdrift - uppskattningsvis 5°. Du ville ju komma fram utmed farleden på kurs nord. Vilken kurs bör du då styra på kompassen?

10:12 Svar

Håll upp mot vinden. På kompassen bör du då styra 355°.

10:13 a)

Vinden avtar och du ska starta motorn. Det är heldött. Inte en lampa lyser när du vrider på startnyckeln och inte ett ljud hörs från startmotorn. Var börjar du felsökningen, vilket är det troligaste felet?

10:13 a) Svar

Kontrollera att huvudströmbrytaren för batterierna är påslagen. Det har hänt mer än en gång att folk begärt hjälp och när Sjöräddning eller Sjöassistans kommer så har det handlat om att vrida på huvudströmbrytaren.

 

 

Kontrollera att kabelskorna på batteriet sitter fast ordentligt. Är de lösa blir det för dålig kontakt.

 

 

Har motorn en nödstopp (vanligt på båtar med utombordsmotor), kontrollera att det sitter fast. Säkert lyser lampor då, alltså inte ett elfel.

 

Fungerar inget av ovanstående kan startbatteriet vara helt urladdat. Försök att koppla om till förbrukningsbatteriet om sådant finns. Annars är det troligtvis fortsatt segling som gäller. Är du medlem i Sjöräddningssällskapet eller Sjöassistans, ring dem och begär hjälp. Blir det kris kan du anropa Sweden Rescue på VHF kanal 16 eller ringa 112 och begära sjöräddning.

Om det går att ankra kan det vara ett alternativ och invänta hjälp. När du når hamn kommer du troligtvis att beöva hjälp av någon servicemarina.

10:13 b)

Det börjar skymma. Nu startar motorn, du firar och beslår seglen och tänder lanternorna. Vilka lanternor tänder du?

10:13 b) Svar

Du går nu för motor, alltså; sido-, topp- och akterljus.

10:13 c)

Motorn går plötsligt varm och en varningssignal tjuter. Vad gör du och vad är det troligtvis för fel?

10:13 c) Svar

Stäng genast av motorn. Överhettad motor kan snabbt bli allvarligt skadad. Sätt segel för att kunna manövrera båten. Trolig orsak är trasig impeller eller igensatt sjövattenintag för motorns kylning. Impeller* bytar man relativt enkelt. Reserv bör alltid finnas med.*) Impeller är ett skovelhjul av gummi som pumpar runt kylvatten i motorn. Impellern på bilden har normalt 12 skovlar, men 4 av dessa har lossnat. Det försämrar motorns kylning. Impeller bör bytas varje år.

 

 

Kontrollera sjövattensilen för motorns vattenintag. Rengör vid behov. Kanske la sig en plastpåse vid intaget på utsidan? Då har den troligtvis redan nu lossnat, annars gäller det att få bort den.

 

Silen lyfter man enkelt upp här och rengör vid behov.

 

Om inget av ovanstående fungerar är det troligtvis fortsatt segling som gäller. Är du medlem i Sjöräddningssällskapet eller Sjöassistans, ring dem och begär hjälp. Blir det kris kan du anropa Sweden Rescue på VHF kanal 16 eller ringa 112 och begära sjöräddning.

 

Om det går att ankra kan det vara ett alternativ och invänta hjälp. När du når hamn kommer du troligtvis att behöva hjälp av någon servicemarina.

10:13 d)

Felet med överhettad motor i C) löste sig. Du kör vidare. Efter ett tag börjar motorn tappa kraft, den går ned i varv och stannar plötsligt. Bränsletanken är halvfull. Vad beror det troligtvis på och vad gör du?

10:13 d) Svar

Sätter segel för att kunna manövrera båten. Därefter börjar felsökningen. Med all sannolikhet är något bränslefilter igensatt. Kontrollera bränslefilter, byt vid behov. Extrafilter bör alltid finnas med. Töm vattenavskiljare på eventuellt vatten. Är det en dieselmotor behöver den troligtvis luftas innan start.

 

 

 

Startar motorn inte efter dessa relativt enkla åtgärder är felet allvarligare och troligtvis blir det fortsatt segling som gäller. Är du medlem i Sjöräddningssällskapet eller Sjöassistans, ring dem och begär hjälp. Blir det kris kan du anropa Sweden Rescue på VHF kanal 16 eller ringa 112 och begära sjöräddning.

 

Om det går att ankra kan det vara ett alternativ och invänta hjälp. När du når hamn kommer du troligtvis att beöva hjälp av någon servicemarina.

10:14 a)

För om dig i leden ser du denna lanternkombination.

Vad är detta?

10:14 a) Svar

Det är antingen ett maskindrivet fartyg som är längre än 50 meter eller en bogserbåt med släp under 200 meter. Rätt framifrån kan man inte se någon skillnad. Ser man däremot detta fartyg lite från sidan så är det skillnad. Bogserbåten har de vita toppljusen på samma mast medan det maskindrivna fartyget > 50 meter har toppljusen på olika master.

10:14 b)

Du ser ett  blått roterande snabblixtljus. Vad betyder det?

10:14 b) Svar

Polis, marinen, tull, brandkår eller Sjöräddningsbåt under utryckning. De får bryta mot hastighetsbegränsning, men inte mot väjningsregler med mera.

10:15 a)

Beskriv i ord eller med ett diagram hur fyrarna med följande karaktärer lyser:
Q

10:15 a) Svar

Snabblixt.

10:15 b)

Beskriv i ord eller med ett diagram hur fyrarna med följande karaktärer lyser:

Fl (2) 6 sek.

10:15 b) Svar

Två blixtar var 6 sekund.

10:15 c)

Beskriv i ord eller med ett diagram hur fyrarna med följande karaktärer lyser:

Iso 4 sek.

10:15 c) Svar

Ljus i 2 sekunder, mörk i 2 sekunder.

10:16 a)

Väl i hamn förtöjer du vid en brygga där det för förändan finns en pollare.
Vilken knop är lämpliga att använda?

10:16 a) Svar

 

 Dubbelt halvslag om egen part            eller pålstek.

10:16 b)

Väl i hamn förtöjer du vid en brygga där det för akterändan finns en ring.
Vilken knop är lämpliga att använda?

10:16 b) Svar

Dubbelt halvslag kring egen part eller pålstek

10:17

Här står nu familjen Bölja med pappa Kalle, mamma Lisa och barnen Sluggo och Malin. De skall nu ut med den nyinköpta båten på sin första semester.


1) Vilken knop använder man här?

10:17 Svar

Dubbelt halvslag om egen part eller en pålstek. Möjligen ett dubbelt halvslag. Dubbelt halvslag är att betrakta som en tillfällig knop.

10:18


2) Detta är båtens topplanterna. När skall den vara tänd?

10:18 Svar

Vid nedsatt sikt och under mörker vid motorgång. Ligger man för ankars i mörker ska en runtlysande lanterna vara tänd.

10:19


3) Detta är babords sidolanterna. Vilken färg har den?

10:19 Svar

Röd

10:20


4) Detta är båtens magnetkompass. Vilka fel har man att ta hänsyn till när man skall styra en kompasskurs?

10:20 Svar

Missvisning och deviation. Om kompassen är snett monterad i förhållande till båtens långskeppslinje kommer kompassen alltid att ha ett "inbyggt fel." En kompass måste monteras parallellt med båtens långskeppslinje. 

10:21


5) Flaggan sitter här på ett flaggspel. När skall den halas i hamn?

10:21 Svar

Tidigare gällde att flaggan halas vid solens nedgång, dock senast kl. 21 00. Den hissas kl. 08.00. Enligt EU-bestämmelser ska den alltid vara uppe när fartyget är bemannat. Åker du till Finland är rekommendationen att följa de äldre traditionerna. Det händer att det skjuts knallskott kl. 21.00. Har du tur spelar någon tapto. Vi är flera som mer än en gång vaknat till reveljen kl. 08.00. Svenska Kryssarklubben har ett eget flaggreglemente. Gör som du vill med flaggan, bara den är hissad under gång och är hel.

 

10:22


6) Vilken knop använder man i bojöglan?

10:22 Svar

Bekvämast brukar någon form av bojkrok vara. En fast karbinhake är heller inte så dumt. Att göra en pålstek eller ett dubbelt halvslag om egen part kan vara lite trixit eftersom det ska gå fort. Ett annat alternativ är att trä linan dubbel, men då finns det en nötningsrisk vid bojöglan. Prova dig fram vad som passar bäst för din båt.

10:23

Många examinatorer vill att man ska göra någon av de tidigare nämnda knoparna vid skrivningstillfället. Öva dem, se sid 120 i Fritidsskepparen.

 

10:23 Svar

// praktisk uppgift //

10:24 a)

Vilken säkerhetsutrustning rekommenderar du att familjen skall ha ombord för personligt bruk?

10:24 a) Svar

Flytväst till alla ombord är en självklarhet. Säkerhetssele är bra att ha vid segling.

10:24 b)

Vilken säkerhetsutrustning rekommenderar du att familjen skall ha ombord för båten?

10:24 b) Svar

Brandsläckare, brandfilt, livboj, pyrotekniska nödsignaler, VHF, mobiltelefon med vattentätt fodral, förbandslåda, radio (för väder och sjörapporter), länspump med mera. Läs gärna kapitel 7, säker båt, igen.

10:25

Innan familjen kastar loss vill man höra vädret. Hur/var får man bästa prognosen?

10:25 Svar

P4-lokala vädret, VHF (Stockholm radio sänder väderprognoser som är gratis att ta del av), internetsidor (tex SMHI.se, yr.no) appar via mobiltelefon med flera sätt.

10:26 a)

Kalle har fått låna några sjökort av en granne. Hur kan Kalle kontrollera att sjökorten är aktuella?

10:26 a) Svar

Tryckt datummarkering i sjökortets nedre vänstra hörn.

10:26 b)

Kalle har fått låna några sjökort av en granne. Hur kan han sedan bäst hålla sina kort aktuella?

10:26 b) Svar

Se http://www.sjofartsverket.se/ och Ufs, Underrättelser för sjöfarande. Där uppdateras sjökortsinformation dagligen.

  

 

Övningsfrågor för sjökort 616, ostkusten. Frågor för sjökort 931, västkusten, se 10:37 ff.

 

10:26 c) 

Räcker det med sjökort 616 för segling mellan Dalarö och Nynäshamn?

10:26 c) Svar

Nej - sjökort 6163 och 6162 ska också finnas med. Dessa finns med i Båtsportkortet Stockholm södra.

10:27

Kalle har sin mobiltelefon med sig. Tycker du att det räcker med denna om familjen skulle råka ut för en nödsituation? Motivera ditt svar.

10:27 Svar

Nej, mobiltelefonen kan sakna eller ha dålig täckning. Med en VHF är det troligtvis säkrare att få kontakt direkt med sjöräddningen och fartyg i området.

10:28

Båten ligger nu förtöjd i Karlslunds Marina ( N59° 07, 10´ E 018° 18,20´). Första dagen vill familjen gå till Utö för natten: Gör ett säkert vägval åt dem och rita gärna in vägen i ditt sjökort.

Hur långt är det?

 

Bilden visar den smala inseglingen till Utö hamn. Notera enstavlorna i bakgrunden.

 

10:28 Svar

Cirka 10 sjömil.

10:29

Nu är det dags. - Familjen kastar loss kl 11 00. När kan man vara framme i Utö gästhamn? Räkna med 5 knops snittfart.

10:29 Svar

Distansen är cirka 10 sjömil och man kommer att var framme cirka kl. 13.00.

10:30 a)

Vilken färg har prickarna om babord, när du lämnar marinan?

10:30 a) Svar

Gröna

10:30 b)

Vad betyder Q (occas), som återfinns i kortet på ön Koön?

10:30 b) Svar

Q betyder att den har oavbrutet blixtljus med 60-70 blixtar per minut. Occas betyder att fyren endast är tänd ibland.

10:30 c)

I sundet mellan Gålö och ön Toklo passerar du en röd linje (TTTTT). Vad innebär denna?

10:30 c) Svar

Dykning, fiske och ankring är förbjuden.

10:31

Kalle vill nu kolla farten. Från tvärs fyren på Koön fram till tvärs Toklos SV udde tog det 11 minuter. Vilken fart gör man nu?

10:31 Svar

Svar: 8 knop. Sträckan är cirka 1,45 sjömil. Tiden 11 minuter delas med 60.  11/60 = 0,18. Distansen delas med tiden för att räkna ut farten. 1,45/0,18 = cirka 8 knop (7,9 till 8 knop). Se kapitel 2.

Formel:

 

10:32 a)

Kalle vill nu kolla sin kompass. Från förarintygskursen kommer han ihåg att detta kunde göras i en enslinje. När han passerat Gålö och Vettskär tar han in Oxpelles grunds fasta sjömärke ens det lilla skäret Oxpelles Grund och avläser då kompasskursen 190°. Hur mycket fel visar kompassen?

10:32 a) Svar

K för enslinjen är 199°. Kompassen visar 9° fel.

10:32 b)

Kompassen visar 9° fel i a). Vad beror det på? Hur många grader är respektive fel?

10:32 b) Svar

K för enslinjen är 199°. Missvisningen är 4° och deviationen är 5°.

10:33

Barnen är hungriga och man beslutar sig för att gå in i Varsnärsfjärden för lunch. Det är första gången man skall lägga till i en naturhamn. Beskriv hur de bäst lägger upp manövern och vem som ska göra vad.

10:33 Svar

Förbered, bestäm vem som gör vad, kolla sjökortet, välj ut lämplig plats där det ser bra ut, gå fram och kolla, backa ut igen, fäll ankaret, gå fram igen och kliv i land med en lina i handen.

10:34

Under lunchen kokar Lisa vatten. En större motorbåt passerar och drar upp en massa svall. Kastrullen välter och Lisa får hett vatten över benet! Vad gör man nu?

10:34 Svar

Kyl i kallt vatten minst 20 min. Vid större brännskada kontakta läkare. Via VHF och kontakt med Sweden Rescue kan du få råd av läkare.

10:35 a)

Utanför inloppet till Utö ser man ett flertal prickar. Hur är dessa målade och i vilka färger?

 

10:35 a) Svar

Stången till pricken är svart och gul i olika kombinationer och topptecknet svart (om sådant finns). Jämför bild i Fritidsskepparen sid 49 (äldre blå upplaga sid 48).

10:35 b)

Denna prick, vad har den för färger på stången?

10:35 b) Svar

Nordpricken har en stång som är svart upptill och gul nedtill.

10:36

I inloppet möter man en Waxholmsbåt på utgående. Den tutar 5 korta signaler. Vad betyder det?

10:36 Svar

Osäkerhetssignal - vad är din avsikt? In- och utfarten är mycket smal så håll undan och låt Waxholmsbåten passera ut först.

 

Sjökort 931 Västkusten

 

10:37

Om du ska segla från Lilla Bommens hamn i centrala Göteborg till Marstrand, räcker det då med sjökort 931?

10:37 Svar

Nej, sjökort 9313 måste du ha. Sjökort 9312 är bra att ha med, men du klarar dig troligtvis utan det. Närmare Marstrand behövs sjökort 9321.

 

10:38

Kalle har med sig mobiltelefonen. Tycker du att det räcker med den om ni skulle råka ut för en nödsituation?

10:38 Svar

Nej. Mobiltelefonen kan sakna eller ha dålig täckning. Med VHF är chanserna betydligt större att få kontakt med sjöräddningen direkt. Dessutom är det troligt att fler hör ett eventuellt nödanrop eftersom många fartyg passar kanal 16.

 

10:39 a)

Båten ligger förtöjd i Björlanda kile N57º 45, 70´ E 011º 48, 20´). Ni ska gå till Marstrand. Hur långt är det?

 

10:39 a) Svar

 Cirka 11 sjömil.

10:39 b)

Om båten gör 6 knop och ni lämnar hamnen kl. 13.00, när bör ni då vara framme?

10:39 b) Svar

Strax före klockan 15.00 (14:50). Uträkning: Dist. 11/ 6 knop = 1.83 timmar = 1 timme och 50 minuter (0,83 x 60).

 

10:40 a)

Utanför hamnen ser du denna prick. Vad är det för någon? Ange även färgerna.

 

 

10:40 a) Svar

En sydprick, svart topptecken, stången är gul upptill och svart nedtill.

 

10:40 b)

På vilken sida passerar du säkrast?

 

10:40 b) Svar

Runda pricken och gå syd om den.

 

10:40 c)

 Den röda linjen i bilden, vad anger den?

 

 

10:40 c) Svar

Gräns för skjutområde.

 

10:40 d)

Nordväst om pricken i a), cirka 1 sjömil, ligger Stora Kalven. Vad finns det på ön enligt sjökortet?

 

 

 

10:40 d) Svar

En fyr som har ett blixtljus var tredje sekund. Har färgsektorerna vitt, rött och grönt sken. Occas betyder att den är endast tillfälligtvis tänd. Till vänster om fyren står ett fast sjömärke (ett typiskt kummel).

10:41

Kalle vill kolla farten på sin nya båt. Det sker i farleden med start från tvärs fyren Stora Kalven, norrut, till tvärs den röda farledspricken vid Fjällsholmens västsida. Det tog 25 minuter. Vad blev farten?

Tvärs är en 90º vinkel från farleden till fyren och från farleden till röda pricken.

10:41 Svar

Cirka 8 knop (7,86). Distansen är 3,3 sjömil. Tiden 25 minuter delas med 60. 25/60 = 0,42. Distansen 3,3 delat med tiden 0,42 ger farten 7,86 knop.

Formel:

 

10:42 a)

Under tiden passar Kalle på att kolla kompassen. Efter cirka 1,5 sjömil från tvärs fyren Stora Kalven ser han den gröna farledspricken mellan kobben Makrillen och Stora Lyngnholmen ens med det fasta sjömärket vid Klubban. Kompassen visar 340º. Hur många grader fel visar kompassen?

10:42 a) Svar

6º. Rättvisande kurs K i enslinjen är 346º. Observera att det kan vara vanskligt att använda en farledsprick för kompasskontroll. Det finns alltid en risk att pricken kan ha flyttats från sitt läge. Oftast fungerar det dock tillräckligt bra eftersom farledsprickars position är utlagd med hjälp av navigator och GPS.

 

Anm: I verkligheten funkar inte just denna kontroll av den enkla anledningen att man inte ser det fasta sjömärket innan pricken. Gör gärna kompasskontroll i enslinjen vid tex Ramholmen sydväst om Marstrand.

 

10:42 b)

Vad beror felet på i fråga A? Hur många grader är respektive fel?

 

10:42 b) Svar

Missvisning 2º och deviation 4º.

K   346º (från sjökortet)
m    +2º (ostlig missvisning, från sjökortets kompassros)
Km 344º
d    +4º (skillnaden mellan Km och Kk)
Kk 340º

10:43

Barnen är hungriga och man beslutar sig för att gå in i den djupa viken på Fjällsholmens nordvästsida för lunch. Det är första gången man skall lägga till i en naturhamn. Hur ska de bäst göra tilläggningen? Ge förslag på vad var och en kan göra.

 

Viken fotograferad mot öster.

10:43 Svar

Förbered tilläggningen genom att gå igenom vem som gör vad, kolla sjökortet, välj ut lämplig plats där det ser bra ut att förtöja, gå fram och kontrollera om det är tillräckligt djupt och om det går det att kliva iland. Backa ut, fäll ankaret, gå fram igen och kliv i land med en lång lina.


Finns det träd att förtöja i, lägg då två varv av linan längst ned på trädet och gör ett dubbelt halvslag om egen part med tampen. Använd bergskilar om det behövs.

 

Utmed södra stranden finns denna lilla bergsklack och längst ut på den finns en bergögla. Se mitten i bilden.

 

10:44

Under lunchen kokar Lisa vatten. En större motorbåt passerar och drar upp en massa svall. Kastrullen välter och Lisa får hett vatten över benet! Vad gör man nu?

10:44 Svar

Kyl i kallt vatten minst 20 min. Stoppa helst den brännskadade kroppsdelen i havet eller kyl i en hink med kallt vatten. Vid större brännskada kontakta Sweden Rescue på VHF kanal 16. Via dem kan du få råd av läkare.

 

10:45

Efter lunch fortsätter färden mot Marstrand. I sjökortet ser man den här symbolen, vad betyder den?

 

10:45 Svar

Visar att farledens huvudriktning går i pilens riktning. Eftersom de färdas mot huvudriktningen har de röda farledsprickar på styrbords sida och gröna på babords sida.

10:46

I sjökortet finns de här två olika gröna linjerna. Vad betyder den bredare gröna och den smalare gröna?

 

 

10:46 Svar

Den breda gröna markerar att det finns ett sjökort med bättre skala som ska användas. Här gäller nu sjökort 9321 i skala 1:25 000.

 

Den smalare gröna markerar ett fågelskyddsområde. Det är förbjudet att gå innanför linjen under tiden 1 april till 31 juli.

10:47 a)

Strax innan Marstrand kommer de fram till Albrekssunds kanal. Hur djup är den?

 

Inloppet från syd.

10:47 a) Svar

3,7 meter.

10:47 b)

Vilken högsta tillåtna fart i Albrekssunds kanal?

10:47 b) Svar

5 knop.

10:48

Strax innan kanalens slut möter du en större segelbåt. 

Den tutar fem korta ljudsignaler ( • • • • • ). Vad vill han säga med det?

 

 

10:48 Svar

Osäkerhets- och eller uppmärksamhetssignal. Kanalen är smal, gör vad du kan för att styra åt sidan och släpp fram den större båten som kan ha svårt att manövrera i kanalområdet.