Kapitel 11

11:1

Att rättvisande kurs från ett sjökort och kompasskurs sällan eller aldrig visar samma sak vet vi. Nu vill du kontrollera din kompass i en enslinje, som du hittat i ett sjökort, för att se hur mycket det skiljer. Rättvisande kurs K i enslinjen är 245°. Din kompass visar Kk 250°.

a) Hur mycket fel visar kompassen, är det +5° eller -5° ?

b) Vad är den troliga orsaken till felvisningen?

11:1 Svar

a) Totalfelet är skillnaden mellan K och Kk, dvs -5°. Se uträkning i fråga b.

b) I felet finns säkert både missvisning och deviation.

Nu överkurs, detta går vi igenom i kapitel 12:
Om missvisningen är 0° är deviationen -5° . Om missvisningen är västlig - 5° är deviationen 0° . Sedan kan det vara en blandning av både missvisning och deviation. Om missvisningen till exempel är ostlig +4° är deviationen - 9° .

Uträkning enligt sista alternativet ovan:

K = 245°
m = - (+) 4°   (missvisning)
Km 241°
d = + (-9)  (deviation)
Kk = 250°  Kompasskurs

(tappa inte modet här och nu på första frågan, detta kommer att gås igenom och tragglas med start i kapitel 12. Repetera gärna kapitel 3. Se denna övning som något du kan gå tillbaka till och då kommer du att förstå det bättre om du inte gör det redan nu) ♥

11:2

Det är mörkt och du går i en farled och har vitt ledande sken från en fyr akterut. Fyren blir röd. Åt vilket håll ska du gira för att fyren ska bli vit igen?

11:2 Svar

Gira babord.

11:3

Du kör en mindre öppen motorbåt. Framför dig ser du denna lanternkombination.


a) Vad är det för fartyg som du ser?

b) Åt vilket håll ska du gira?

11:3 Svar

a) Maskindriven båt under 50 meter som kommer rakt emot dig.

b) Gira styrbord, det är högertrafik på sjön.

11:4

a) Vilka lanternor ska du ha tända när du seglar i mörker?

b) Går för motor med en båt som är under 10,5 meter lång?

11:4 Svar

a) Rött och grönt sidoljus samt vitt i aktern. Är båten under 7 meter och går under 7 knop räcker det med ett vitt runtlysande ljus.

b) Ett vitt toppljus, grönt och rött sidoljus och vitt akterljus.

11:5

Det är dålig sikt. Vilka ljudsignaler avger fartygen runt omkring dig om de:

a) Seglar?

b) Motorbåt under gång (på väg)?

c) En båt (under 12 meter), vad behöver den ha anordning för att avge ljudsignaler?

 

11:5 Svar

a) Ett långt och två korta ljud varannan minut, IS regel 35. Under 12 meter räcker ett kraftigt ljud med lämpligt föremål varannan minut, regel 35 h.

b) Ett långt signalljud med två minuters mellanrum, IS regel 35a och 25h.

c) Fartyg under 12 meter behöver inte ha utrustning enligt 33, men ska kunna avge effektiva ljudsignaler.

11:6

Din stävade kurs är 315°. I riktning 20° styrbord ser du ett rött ljus och du utgår från att det är en lanterna.

a) Vad är det som döljer sig i mörkret?

b) Åt vilket håll girar du för att undvika en kollision?

11:6 Svar

a) Segelbåt som seglar, du ser babords sida.

b) Gira styrbord i god tid före och gå akter om.

 

11:7

Nedan ser du ett antal båtar i olika väjningssituationer. Avståndet är cirka 150 meter. Vem väjer och varför?

 

11:7 Svar

a) Båt A väjer. Har vinden in på babords sida, IS regel 12 a1.

b) A, segelbåten är upphinnande och ska därför väja, IS regel 13a.

c) Båda båtarna väjer styrbord vid kontrakurs, IS regel 14a.

d) B väjer, vinden in på babords sida. Spinnakern skymmer bommen i båt A. Om B inte kan avgöra vilken sida A har vinden ska B väja av den anledningen. IS regler 12 a1 och 12 a3.

e) Skärande kurs, A väjer, högerregeln. A går akter om B, IS regel 15.

f) Vinden in på samma sida. Segelbåt B väjer för det är lovartsbåt (närmast vinden), IS regel 12 a2.

 

11:8

Om du råkar ut för en nödsituation, ange minst fyra sätt att påkalla uppmärksamhet.

11:8 Svar

Se Fritidsskepparen bilaga 1 sid 228 (sid 230 i äldre blå upplaga före 2017).

 

11:9

Vad betyder bilderna nedan som finns i sjökorten?

Symboler från Kort 1

 

11:9 Svar

Symboler från Kort 1
a) Djupkurvor 0-3 meter respektive 3 - 6 meter.
b) Väderstrecksmärke, ost om grundet.
c) Gräns för förbudsområde. Kan gälla förbud mot ankring, fiske, dykning med mera.
d) Farled. Enslinjer är heldragna.
e) Bro med angiven segelfri höjd 12 meter och bredd 24 meter.
f) Gräns för skjutområde.
g) Farligt vrak med okänt djup.
h) Djup i meter där siffrorna står. Om det är parentes runt tex. (6,5) är angivna djupet intill parentesen.
i) Gästhamn, marina.
j) På botten: Lera (clay), sand, grus, gravel.
k) Sidomärke, röd lysboj med rött ljus.
l) Undervattenskabel.
m) Fast sjömärke (kummel, stång eller tavla).
n) Bränning.
o) Gränslinje för inre och yttre vatten.
p) Rörledning.
q) Farleds huvudriktning, se kapitel 4.
r) Väderkvarn.
s) Undervattensstenar, grundare än 2 meter.
t) Radiotorn med rött ljus.
u) Sidomärke röd färg.
v) Hänvisning till nästa sjökort (i detta fall till ett skärgårdskort med skala 1:50 000). Se kapitel 1.
x) Väderstrecksmärke, yellow black yellow. Väst om grundet.
y) Kraftledning med angiven segelfri höjd 16 meter.
z) Sektorfyr med vit, röd och grön sektor.
å) Vindkraftverk.
ä) Hus, väg och kyrka.
ö) Sidomärke grön lysboj med grönt ljus.

11:10

Sjökort 93.

a) Du ska segla från Skagens hamn till Kungsbacka söder om Göteborg och planerar att angöra kusten vid fyren Tistlarna. Vad blir din kompasskurs?  Räkna med 3° ostlig missvisning, men ingen deviation.

b) Du räknar med en snittfart på 6 knop i den friska nordliga vinden. Hur lång tid tar seglatsen till fyren Tistlarna?

c) Vad ligger på position N57° 38´80  E 011° 33´50 och hur ser den ut i verkligheten?

11:10 Svar

a) 

K = 109°
m =  +3° (ostlig missvisning är positiv)
Km 106° (teckenbyte)
d =    0°
Kk 106° din kompasskurs
Se kapitel 3.

b) Det är cirka 38 sjömil delat med 6 knop = 6, 33 timmar ( 0,33 x 60 = 20 minuter) = 6 timmar och 20
minuter. Se kapitel 2.

c) Mittledsboj utanför Vinga. Vit och röd, se bild sid 46.