Kapitel 6

6:1 a)

Ett intensivt lågtryck passerar Sverige som bilden visar. Vilka vindriktningar kan förväntas under passagen på västkusten?

6:1 a) Svar

Sydlig,  nordlig, nordvästlig.

6:1 b)

Ett intensivt lågtryck passerar Sverige som bilden visar. Vilka vindriktningar kan förväntas under passagen på ostkusten?

6:1 b) Svar

Sydvästlig, sydlig, nordvästlig.

6:2 a)

Kan det blåsa och vara dimma samtidigt?

6:2 a) Svar

Ja.

6:2 b)

Vad menas med begreppet nedsatt sikt?

6:2 b) Svar

Begränsad sikt på grund av regn, dimma och snöfall. Sandstorm räknas även in här (dock inte så vanligt förekommande i Sverige…).

Nattmörker är inte nedsatt sikt.

6:2 c)

Varför är det bra att ha en radarreflektor?

6:2 c) Svar

Fartyg som har radar har större chans att se dig på radarn. Radarreflektorn förstärker ekot av din båt.

6:3

Ett stort moln växer upp framför dig, som ser ut som på fotot/bilden. Vad kan du förvänta dig? Din åtgärd?

6:3 Svar

Plötsligt ökande vind från molnets håll. Sedan eventuellt också regn. Seglar du så reva i tid!

6:4

Du är ute i dimma. Någonstans förifrån hör du ett kraftigt signalljud, som upprepas varje minut. Vad gör du?

6:4 Svar

Manövrera med största försiktighet, skärp utkiken, avge ljudsignaler.

6:5

Enligt regel 5 i IS så skall man ständigt hålla noggrann utkik. Ge exempel på vanligt förekommande brott mot denna regel.

6:5 Svar

Motorbåtar med tillslutet kapell, segelbåtar med stora försegel, ensamseglare som sover.