B2:6

En skeppare upptäcker ett vrak som är farligt för sjöfarten. Vad är skepparen skyldig att göra och till vem?

B2:6 Svar

Sjölagen 6 kap. 6§ 2 st. , sjönödskungörelsen 2007 3§ (1).

Skepparen är skyldig att lämna meddelanden om faror av olika slag som man upptäckt och som kan hota sjöfarten. Kontakta Sweden Traffic (Sjöfartsverkets Kustradiostation) med ett anrop på VHF kanal 16. Sweden Traffic sänder MSI (Maritime Saftey Information) till sjöfarten via VHF. Du kan också kontakta Stockholmradio. De sänder i sin tur meddelandet vidare till Sweden Traffic. Eller ringa Sjöfartsverkets växel. Andra fartyg som stävar mot vraket ska också meddelas, tex via VHF-radio med ett anrop på kanal 16 typ "All stations..."