B2:8

Är ensamsegling över Atlanten förenligt med fartygssäkerhetsreglerna? Motivera svaret.