B2:21

Vilka lagliga möjligheter har du att momsfritt ta in en båt i EU som du använt utanför EU?