B2:10

Vilka regler finns om utsläpp av olja eller oljeblandning inom svenskt sjöterritorium respektive fria havet?