B2:20

Kan den som är svensk, bosatt i Sverige och som har en båt i Sverige sälja den momsfritt:

a) i Tyskland?

b) i Norge?

c) på Åland?