B2:19

Du seglar med en segelbåt i skärgården. Båten går två meter djup. Du slår hårt på ett grund, men du fastnar inte. Grundet ligger utanför tremeterskurvan, men innanför sexmeterskurvan. En annan segelbåt närmar sig i ditt kölvatten. Vad ska du göra?