B2:16

Behövs det nationalitetscertifikat för att segla en oregistrerad 5,9 meter lång båt till Danmark?