B2:6

En skeppare upptäcker ett vrak som är farligt för sjöfarten. Vad är skepparen skyldig att göra och till vem?