B2:14

a) Svensken Bo Fyrberg har köpt en båt i England som han tänker segla hem till Sverige. Han frågar dig vilken flagga han ska för i aktern:

1. Vid utseglingen från England.

2. Under överseglingen till Sverige via Danmark.

3. Efter intullningen i Sverige.

Berätta vad som gäller för Bo.

b) Du ska hyra ut din båt till en brittisk medborgare. Hon visar dig en engelsk flagga som hon tänker föra på flaggstången akterut under seglingen.

Vad bör du säga till henne?