B2:5

a) Vilka uppgifter ska en skeppare lämna om en kollision inträffat?

b) Vad gäller om Kustbevakningen, Polisen eller militären vill preja dig?