B2:4

a) Vad menas med passagerarfartygscertifikat och vilka fartyg ska ha det?

b) När krävs fartcertifikat på ett fritidsfartyg?