B2:22

Måste man ha särskild identitetshandling för att segla till:

a) Norge?

b) Åland?

c) Länder inom Schengensamarbetet?