B2:20

Kan den som är svensk, bosatt i Sverige och som har en båt i Sverige sälja den momsfritt:

a) i Tyskland?

b) i Norge?

c) på Åland?

 

B2:20 Svar

a) Ja, Tyskland hör till EU.

b) Det beror på norsk lagstiftning, Norge är inte med i EU.

c) Det beror på Åländsk lagstiftning, Åland är utanför EU:s momsområde.