B2:13

Vad menas med deplacement respektive bruttodräktighet?

B2:13 Svar

Deplacement = vikt av det undanträngda vattnet = vikten på ett fartyg exklusive bränsle, men fullt utrustat.

Bruttodräktighet = totalvolym räknad i registerton om 2,83 kubikmeter. Numera talar man om en sortslös brutto- eller nettodräktighet över 20.