VHF/SRC-bok Kapitel 9

9:1

 Det pågår nödtrafik, men några andra tycks inte ha uppfattat det. Deras samtal stör. Vad kan du då höra från Sweden Rescue eller den nödställde?

9:1 Svar

 Silence Mayday. Får endast sändas av den nödställde eller den som leder nödtrafiken, exempelvis Sweden Rescue eller OSC, On Scene Co-ordinater.

9:2

 Det som såg ut att vara en nödsituation lyckades ni stoppa, men ett nödmeddelande gick iväg. Hur återkallas det?

9:2 Svar

 Mayday, All stations (x 3), This is, Rut (båtens namn x 3), anropssignal och MMSI-nummer (om distress alert sänts). Cancel my distress alert och tid i UTC med dagens datum, tex 12 14 20 (den 12:e är dagens datum och klockslaget var 14.20 när nödanropet gjordes).

9:3

 Din båt går inte att styra. Vad sänder du för meddelande då?

 

9:3 Svar

 Ett PAN-PAN om det inte är omedelbara fara för liv. Driver båten mot ett otäckt grund i hård vind och det går inte att ankra, då är det ett Mayday som ni ska sända.

9:4

 Av misstag råkade du trycka på röda distress knappen under locket. Hur återkallar du ett sådant nödmeddelande?

9:4 Svar

 Stäng av din VHF, slå på den igen och gör ett återkallande muntligt på kanal 16. Se sid 72 i boken.

9:5

 Hur låter det när ett sjöräddningsfall är avslutat och nödtrafiken upphör?

9:5 Svar

 Silence fini, radiotystnad upphör.

9:6

 Hur vidarebefordras ett nödmeddelande som du hört?

9:6 Svar

 Med orden Mayday Relay och vad meddelandet innehåller.

9:7

Vilka två kanaler kallas för SAR-kanaler och används av Sweden Rescue?

 

9:7 Svar

 Kanal 67 och 74.

9:8

En i besättningen har blivit sjuk. Ni behöver konsultera läkare. Hur gör man då?

 

9:8 Svar

 Ringer 112 och berättar vad som hänt. Sweden Rescue kan bli ombedda av akutsjukvården att göra en sjuktransport till närmaste kaj där en ambulans kan hämta den insjuknade.  Sahlgrenska sjukhusets, TMAS ”Telemedical”, är för handelssjöfartens besättningar.

9:9

 På vilken kanal kan du lyssna på Sweden Traffic när de sänder ett ”Sécurité?

9:9 Svar

På den trafikkanal som finns i området som du befinner dig i.

 

9:10

Nödanrop sker sällan efter hur skolböcker säger att det ska gå till.
Titta på denna film, Nödanrop från lastfartyg som ett exempel på det *Klicka vidare*

Efter ca 20 sekunder händer det saker....

Estonia är ett annat exempel. Googla "Estonia mayday" på Youtube.

9:10 Svar