VHF/SRC-bok Kapitel 10

10:1

 Det blir allt mera vanligt att satellitbaserade nödsändare kan ta emot en svarskvittens. Vad innebär det och vad är fördelen med det?

10:1 Svar

 Den som sänt iväg ett nödmeddelande vet då att det har nått fram. Nödsignalen är kvitterad på sjöräddningscentral och hjälpinsatser har påbörjats. 

10:2

 Plats för nya framtida frågor.

10:2 Svar

 

10:3

 Plats för nya framtida frågor.

10:3 Svar

 

10:4

 Plats för nya framtida frågor.

10:4 Svar

 

10:5

 Plats för nya framtida frågor.

10:5 Svar