VHF/SRC-bok Kapitel 2

2:1

 Under vilka förutsättningar kan det bli så att avståndet som två båtar kan tala med varandra avsevärt kan öka?

2:1 Svar

 Högt tryck i atmosfären (det som vi kallar för ”högtryck”) kan göra att VHF signalerna studsar mellan marken och de olika jonosfäriska skikten och då kan räckvidden öka avsevärt.

2:2

 Vad är en fördel med en installation där strömkällan till VHF-stationen kopplas direkt till ett batteri och inte via båtens elskåp?

2:2 Svar

 Vid en brand i elskåpet ökar chansen att du kan göra ett nödanrop om strömmatning sker direkt från båtens batteri. Glöm inte en säkring vid installationen!

2:3

 Varför är den tjockare antennkabeln RG 213 att föredra framför den tunnare RG 58?

2:3 Svar

 En tunn antennkabel har större effektförlust = sämre sändningseffekt, än en grövre. 

2:4

 Varför är det viktigt att linda vulktape runt antennens kontakt och vad är fördelen med vulktape?

2:4 Svar

 För att hålla fukt borta. Vulktape vulkaniserar och blir därmed tätare än till exempel eltape.

2:5

 Vad står förkortningen TX för och när syns den?

2:5 Svar

 Transmitting. Syns i displayen när sändningsknappen PTT trycks in och stationen är klar för sändning.

2:6

 Hur börjar en landstations MMSI-nummer?

2:6 Svar

 Med två nollor följt av 265 om det är en svensk landstation.

2:7

 Plats för kommande fråga.

2:7 Svar

 

2:8

 Plats för ny fråga.

2:8 Svar