VHF/SRC-bok Kapitel 5

5:1

Det är mörkt och du har svårt att läsa displayen. Vad gör du då? 

5:1 Svar

 Justerar dimmern.

5:2

 Det finns en röd knapp som det står 16 på. Vad händer om du trycker på den?

5:2 Svar

 VHF-stationen ställer automatiskt in kanal 16 (inget larm eller liknande går iväg).

5:3

 Vad är DSC?

5:3 Svar

En funktion i VHF-stationen som bland annat möjliggör direktanrop, gruppanrop, se var andra båtar befinner sig och nödfunktionen distress alert. Digital Selective Calling.

5:4

Vad är fördelen med att göra direktanrop via ett kontaktregister?

 

5:4 Svar

 Anropet sker direkt till den som anropas och kanal 16 belastas inte. Samtalet fortsätter på förinställd kanal som den som anropar har valt.

5:5

 Vissa VHF-modeller har möjlighet att sända manöver och mistsignaler vid till exempel dimma. Vad måste vara kopplat till en sådan VHF-station för att det ska fungera?

5:5 Svar

 Någon form av högtalare, hornhögtalare, hailer.

5:6

 Plats för kommande fråga.

5:6 Svar