VHF/SRC-bok Kapitel 1

1:1

 Nämn två fördelar med VHF jämfört med mobiltelefon om du råkar i sjönöd.

1:1 Svar

Räckvidden är längre för VHF. När du talar i VHF hörs samtalet av alla andra som befinner sig inom din räckvidd. Med mobilen är det inga andra fartyg som hör samtalet.

1:2

Vilken praktisk information sänds över VHF dagligen? 

1:2 Svar

Bland annat väderinformation och navigationsvarningar.

1:3

 Vilken praktiska nyttan har du av att kunna se ett AIS-objekt på den egna navigatorskärmen?

1:3 Svar

 Man ser var objektet är och om det är en båt framgår dess kurs och fart med mera.

1:4

 Varför har antennens placering ombord på en båt med räckvidden att göra?

1:4 Svar

 Ju högre upp den sitter, desto längre blir räckvidden.

1:5

Kanske har du noterat ordet "båtar" i förordet? Sid 4, slutet första stycket. Nej, det är ingen felskrivning. Ordet båta är ett gammalt ord för "vara till nytta", "hjälpa" eller "gagna", "det båtar föga att gråta nu." Att jag ville finna en plats för ordet behöver kanske ingen närmare förklaring smile.

Fortsätt gärna med kapitel 2 nu. 

1:5 Svar