VHF/SRC-bok Kapitel 6

6:1

 Hur ofta sänder Sweden Traffic väderinformation och var hittar du sändningstiderna?

6:1 Svar

 Två gånger per dygn. Tiderna framgår av VHF-kartan och Svensk Kustradiokarta.

6:2

 När Stockholmradio påbörjar en utsändning hörs morsetecknen för bokstäverna SDJ. Varför är det så?

6:2 Svar

 SDJ är Stockholmradios anropssignal. Vi utsändning talar de om vem som ska sända och att trafikkanalen blir upptagen tills utsändningen är avslutad.

6:3

 Vad betyder det att Stockholmradio sänder dig ett acknowledge?

6:3 Svar

 Att du är godkänd för anrop till dem på anvisad kanal.

6:4

a) Om Stockholmradio sänder en trafiklista, vad innehåller den?

b) Om din båt omnämns i a), vad gör du då?

6:4 Svar

 a) Information om att någon båt har ett samtal från annan båt eller telefon.

 b) Anropar Stockholmradio på trafikkanal eller via routine call och ber dem expediera samtalet.

6:5

 Du vill fråga Stockholmradio om vädret eftersom när det sändes så hade du trassel med ett skot och uppfattade inte vad de sa om området där du befinner dig. Hur gör du då och vad måste du ha?

6:5 Svar

 Anropar Stockholmradio på rätt trafikkanal och ber dem repetera vädret för aktuellt område. Ett abonnemang krävs dock för denna extra tjänst.

6:6

 Vilken myndighet är huvudman för svensk sjöräddning?

6:6 Svar

 Sjöfartsverket.

 

6:7

 Du upptäcker att en farledsboj tycks driva mot land. Vad är du skyldig att göra då?

6:7 Svar

 Rapporterar genast till Sweden Traffic vad jag observerat (varningsplikt).

6:8

 Måste man ha ett medlemskap i någon organisation, och i så fall vilken, för att bli räddad vid nöd till sjöss?

6:8 Svar

 Nej, staten står kostnaden för sjöräddning i nödsituationer.