VHF/SRC-bok Kapitel 3

3:1

 Din kompis säger att han visst får använda din VHF (inköptes ny 2016) ombord på din båt för han har ett VHF radiotelefonicertifikat D. Förklara vad som gäller?

3:1 Svar

 Radiotelefonicertifikat D får bara användas på äldre VHF-stationer som saknar DSC-funktion. Om det finns någon ombord som har ett SRC får annan person göra anrop om SRC-innehavare medger det. Ansvarig är dock innehavaren av SRC. Äldre stationer är de som såldes före cirka år 2001. Alla nya har numera DSC-funktion.

3:2 

Vad är det för handling som du måste visa vid inköpstillfället av en ny VHF?

3:2 Svar

 Ingen handling eller dokument, det är fritt att inköpa en VHF-station.

3:3

 Två saker krävs för att få använda en VHF-station, vilka då?

3:3 Svar

 Ett Short Range Certificate (SRC) och att VHF-stationen har ett tillstånd.

3:4

a) Vad är en call sign och av vem får du det?

b) Om du har en oregistrerad fritidsbåt, hur är då anropssignalen grupperad med bokstäver och siffror?

c) I VHF-radion hör du anropssignalen: SFC 5273. Vad döljer sig bakom den?

d) Anropssignalen för ett skepp, vad består den av?

3:4 Svar

a) VHF-stationens anropssignal, från Post & Telestyrelsen eller Transportstyrelsen för skepp och registrerade båtar.

b) Två bokstäver och fyra siffror, tex. SE 6935.

c) En båt som är registrerad i Transportstyrelsens register.

d) Fyra bokstäver.

3:5

 Vad innebär tystnadsplikten för VHF?

3:5 Svar

 Man får inte föra vidare samtal som man hört på VHF eller banda samtal. Undantaget är nödsamtal, väderutsändningar och navigationsvarningar.

3:6

a) Vad är ett MMSI-nummer?

b) Vad krävs för att du ska få ett MMSI-nummer?

c) Du har köpt en sändande AIS. Vad måste du ha för att få använda den?

3:6 Svar

a) Jämförbart med telefonnummer eller födelsenummer. Det är ett identifieringsnummer där innehavaren kan identifieras med namn, adress, fartygsnamn etc.

b) Att man har en marin VHF-station registrerad (har tillstånd) hos PTS.

c) Att man har en marin VHF med tillstånd, MMSI-nummer och ett SRC. Sändande AIS är en radiosändare.

3:7

 De tre första siffrorna i det niosiffriga MMSI-numret säger oss, ja vad då?

3:7 Svar

 Det är ett MID-nummer och anger en båts nationalitet. Svenska fritidsbåtar har 265 och 266 som första siffror.

Siffran två anger att det är Europa. Se sammanställning sid 105 i boken.

3:8

a) Ge exempel på enheter där MMSI-nummer ska skrivas in.

b) Om du har tre olika saker som ska ha ett MMSI-nummer på din båt, vad gäller då i fråga om MMSI-nummer?

c) I två av enheterna i fråga A programmerar du själv. Vilka två då?

3:8 Svar

a) I VHF-station (både i fast och bärbar med DSC. Annars fungerar inte nödknappen distress och de andra DSC-funktionerna), EPIRB och i AIS-sändare.

b) Alla enheter ska ha samma MMSI-nummer ombord på båten.

c) VHF-stationen och i AIS. EPIRB programmeras endast av auktoriserad försäljare.

3:9

 Om Sverige hamnar i krig, vem eller vilka bestämmer då vad som gäller för användande av VHF?

3:9 Svar

 Regeringen.

3:10

a) Vilken siffra börjar en handhållen VHF-stations MMSI-nummer på?

b) Varför börjar handhållna stationers MMSI-nummer inte på 265 eller 266 som andra svenska MMSI-nummer?

3:10 Svar

a) Siffran 8

b) För att man ska veta att det är en handhållen station och med det följer bland annat en begränsad batterikapacitet och räckvidd