VHF/SRC-bok Kapitel 8

8:1

Din mobiltelefon har laddat ur och laddkabeln ligger hemma. Du måste ringa ett samtal till en mobiltelefon. Hur kan du lösa detta med hjälp av VHF?

8:1 Svar

 Via Kustradiostationen Stockholmradio. De kan koppla samtal från fartyg till telefoner. Det krävs dock att du har ett abonnemang hos Stockholmradio.

8:2

a) Ni är några båtar som ska segla iväg i en eskader. Hur kan ni enkelt kommunicera i gruppen?

b) Vad måste alla göra för att alla i gruppen ska kunna del av samtalen?

8:2 Svar

a) Genom gruppanrop.

b) Gruppen ska ha ett gemensamt MMSI-nummer som börjar med en nolla. Sedan följer åtta valfria siffror. Välj gärna gruppledarens första åtta siffror från den båtens MMSI-nummer. Det numret och gruppens namn läggs in i varje deltagande båts ”VHF-telefonbok”.

8:3

 Du har fått hjälp från supportavdelningen, som säljer det fabrikat som du har på din VHF-radio, med att aktivera kanalen L3. Vilka båtar kan du tänkas samtala med på kanal L3?

8:3 Svar

 Finska och norska fritidsbåtar.

8:4

 Vad betyder denna skylt?

8:4 Svar

 Obligatorisk passning på VHF kanal 11 inom området.

8:5

 Du kommer överens med en båtkompis om att ni ska ta kontakt via VHF under dagen. Vilka två kanaler bör ni i första hand använda för anropet för att inte belasta kanal 16?

8:5 Svar

 L1 eller L2.

8:6

 Det är viktigt att tala lugnt och tydligt i VHF. Skepparen på fiskebåten tar
kanske ändå priset när det gäller att behålla lugnet.

Se gärna filmen om konsten att inte stressa upp sig...

*Klicka vidare*

Efter drygt 5 minuter blir filmen svart.

8:6 Svar