VHF/SRC-bok Kapitel 4

4:1

 Världshaven delas in i fyra områden. Hur långt från kusten sträcker sig de fyra olika områdena?

4:1 Svar

 A1 25 sjömil från land, A2 150 sjömil, A3 Oceanerna utom polarområdena som är nummer 4.

4:2

 Nämn några produkter som ingår i GMDSS.

4:2 Svar

 MMSI-nummer, VHF, DSC i VHF, EPIRB, SART, AIS SART, och NAVTEX.

4:3

 Om din VHF saknar position, vad kan du då göra för att nödknappen distress ska fungera vid nöd?

4:3 Svar

 Mata in positionen manuellt.

4:4

Vad är EGNOS och WAAS?

 

4:4 Svar

 Stödsystem för amerikanska GPS med markbundna master och geostationära satelliter. Ger bättre position.

4:5

 Vad är skillnaden mellan AIS klass A och B?

4:5 Svar

 Klass A är för handelssjöfarten. Uppdateras oftare och innehåller mer information om fartyget. Klass B är avsedd för fritidsbåtar och för mindre yrkesfartyg.

4:6

 Vad innebär det att något är en Transponder?

4:6 Svar

Att objektet, tex en fyr, sänder morsetecken när den känner av en radiopuls från magnetronradar (3 cm).

4:7

 Plats för kommande frågor.

4:7 Svar

 

4:8

 Plats för kommande frågor.

4:8 Svar