Förarintyg kapitel 9, Sjömanskap

Pålstek

Övningsfrågor i vänstra spalten

 

Sjömanskap

Om ett bra exempel på dåligt sjömanskap är artikeln Vi gjorde alla fel
som handlar om sjösjuka.