Förarintyg kapitel 4, Utmärkning av grund

Pålstek

Övningsfrågor i vänstra spalten.

Övningssjökort 616 och 931 frågor 4:1 - 4:7

Övningssjökort 616 / 6163 frågor 4:8 - 4:10 och Arbetsbladet 4:14

Övningssjökort 931 / 9313 frågor 4:11 - 4:13 och Arbetsbladet 4:14