Förarintyg kapitel 3, Kompassen

Pålstek

Övningsfrågor i vänstra spalten. Välj mellan "fråga för fråga" eller
"alla frågor med svar."

Övningssjökort 616 och 931 frågor 3:1 - 3:6

Övningssjökort 616 / 6163 frågor 3:7 - 3:12 och 3:17

Övningssjökort 931 / 9313 frågor 3:13 - 3:17

Hitta enklare i sjökortet:
Här hittar du en lathund för respektive sjökort: 616 och 931.