Förarintyg kapitel 5, Praktisk skärgårdsnavigering

Pålstek

Övningsfrågor i vänstra spalten

Övningssjökort 616 och 931 frågor 5:1 - 5:8

Övningssjökort 616 / 6163 frågor 5:9 - 5:13

Övningssjökort 931 / 9313 frågor 5:14 - 5:17