Förarintyg kapitel 10, Att ha båt

Pålstek

Övningsfrågor Förarintygsprov

NFB, Nämnden för båtlivsutbildning, utser förhörsförrättare för bland annat
Förarintyg och Kustskepparintyg. Proven är centralt gjorda av NFB.

Förhörsavgiften, som har fastställts av NFB, är 625:- inklusive moms och

betalas direkt till förhörsförrättaren när du skriver.

Maxtid 1,5 tim för Förarintyget och 2 timmar
för Kustskepparkursen.

Testa även dina kunskaper på sid 231 i Fritidsskepparen.


När du gjort alla frågorna i grundboken och här på webplatsen, då är det lämpligt
att pröva kunskaperna här i Kapitel 10, avsnitt Frågor 10 Prov innan provet.

Lycka till!