Förarintyg kapitel 8, Båtlivet och miljön

Pålstek

Övningsfrågor i vänstra spalten

 

Att bryta mot fartbegränsningar, köra utan lanternor i mörker eller förtöja mot
ett sjömärke med mera kostar pengar.
Klicka här så får du se prislistan mot brott i Sjötrafikförordningen.

 

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall. Transportstyrelsens bestämmelser
finns här: *Klicka här*