Förarintyg kapitel 6, Väder

Pålstek

Övningsfrågor i vänstra spalten

Övningssjökort 616 och 931

 

Studietips utöver kapitlet:

I kapitel 13 finns allt om mörkernavigering. Rådgör med din lärare om vad ni
behöver kunna.

Under rubriken Extra material finns en länk till Fyrkaraktärer att öva på.