Förarintyg kapitel 2, Position, fart, tid och distans

Pålstek

Övningsfrågor i vänstra spalten. Välj mellan "fråga för fråga" eller
"alla frågor med svar."

Övningssjökort 616 / 6163 (ostkustkortet) frågor 2:1 - 2:11

Övningssjökort 931 / 9313 (västkustkortet) frågor 2:9 - 2:17

Hitta enklare i sjökortet:
Här hittar du en lathund för respektive sjökort: 616 och 931.