Länkar bakom menyknappen ”Länkar och utskrifter”

Understrukna orden anges och görs i förekommande fall klickbara. När PDF finns så klickar man på den.

 

Lathund för nödanrop

Lathund för nödanrop

VHF karta Sverige

Klicka för VHF-karta Sverige (gäller från 1 november 2022)

VHF karta grannländer

 

 Klicka för VHF-karta Norden (felaktiga trafikkanaler för Sverige. Ny nordenkarta finns inte tryckt)

Kanallista och frekvenser

Kanallista och frekvenser

JRCC Sweden Rescue film

https://vimeo.com/179717165

Blankett för registrering av EPIRB till JRCC

https://www.sjofartsverket.se/sv/sjo--och-flygraddning/ansokan-och-registrering/registrering-av-nodsandare/ 

Rainwat – för kanalfärder i Europa

Rainwat – för kanalfärder i Europa

Radio Regulations 2016

Radio Regulations 2016