Tryckfelsnisse rättar och ändringar läggs till.

Från 1 november 2022 gäller nya trafikkanaler för VHF. Flertalet basstationer i land har de nya numren. Se menyn länkar/utskrifter och VHF-karta Sverige eller Sjofartsverket.se

 

Första upplagan, andra tryckningen april 2021.

Sid Placering Text
99 Fråga 7.6 b)

Sändningen om väder påannonseras på kanal 16 kl. 06.33 lokal tid.   

Övriga utsändningar anges i UTC (varningar). Se sid 49.

     

 

Första upplagan, första tryckningen januari 2021.

Sid Placering Text
 99  Fråga 7.6 b)  Sändningen om väder påannonseras på kanal 16 kl. 06.33 lokal tid.   Övriga utsändningar anges i UTC (varningar).
 101  Högra spalten  Ordlistan vid "DSC", ska vara Digital Selective Calling