Tryckfelsnisse rättar och ändringar läggs till.

Första upplagan, andra tryckningen april 2021.

Sid Placering Text
99 Fråga 7.6 b)

Sändningen om väder påannonseras på kanal 16 kl. 06.33 lokal tid.   

Övriga utsändningar anges i UTC (varningar). Se sid 49.

     

 

Första upplagan, första tryckningen januari 2021.

Sid Placering Text
 99  Fråga 7.6 b)  Sändningen om väder påannonseras på kanal 16 kl. 06.33 lokal tid.   Övriga utsändningar anges i UTC (varningar).
 101  Högra spalten  Ordlistan vid "DSC", ska vara Digital Selective Calling